Danh sách khóa 1978 - 1982

In bài này

HỆ CHÍNH QUI ( Khóa 1978-1982)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ngô Trọng Bình

Trần Thiên Bình

Võ Văn Cường

Đoàn Xuân Dung

Trần Thị Ngọc Diệp

Phua Thị Hồng Hà

Lê Trung Long

Lê Văn Một

Dương Trung Phong

Lê Thanh Tâm

Võ Quang Thắng

Đào Thị Kim Thoa

Trần Thị Nam Trân

Phạm Ngọc Châu

Hồ Thu Hồng

Lê Thế Hưng

Nguyễn Thị Ngọc Phương

Phùng Như Thân

Nguyễn Thị Thu

Lê Vũ Tuấn

Huỳnh Thanh Luân

Đặng Hữu Vinh

Lư Thị Hoa

Ngô Thị Hồng Loan

Trần Văn Phước

Huỳnh Ngọc Soan

Đinh Xuân Trường

Lê Thị Thanh Giang

Nguyễn Mộng Long

22-06-56

15-12-55

24-09-54

03-11-59

29-09-60

15-05-57

04-02-60

10-10-59

13-06-60

17-11-57

18-01-59

23-11-61

01-09-60

14-04-39

22-09-60

02-06-56

24-08-59

24-04-56

15-10-59

05-09-60

19-07-60

30-05-61

07-06-59

21-10-59

06-06-60

29-04-58

23-03-59

10-05-57

18-09-59

Hà Bắc

Hà Nội

Nghệ Tĩnh

Sài Gòn

Sa Đéc

Tây Ninh

Hà Nội

Bến Tre

Vình Long

Thanh Hóa

Hà Sơn Bình

Hà Nam Ninh

Hà Nội

Sài Gòn

Hà Nội

Hải Hưng

Hà Nội

Hà Nội

Đồng Tháp

An Giang

Tiền Giang

Hậu Giang

Sài Gòn

Hải Phòng

Bến Tre

Sài Gòn

Bình Trị Thiên

Tây Ninh

Sài Gòn

 

HỆ CHÍNH QUI 5 NĂM ( Khóa 1978-1983)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

Lê Giang

10-01-61

Sơn La