Danh sách khóa 1982 - 1986

In bài này
HỆ CHÍNH QUI (Khóa 1982-1986)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Phạm Thị Lan Anh

Nguyễn Đại Bàng

Nguyễn Hoài Mỹ Chi

Nguyễn Tấn Chương

Lưu Hữu Nhi Dũ

Trần Văn Dũng

Trần Thị Hồng Duyên

Trương Thị Bạch Đằng

Phạm Thị Thanh Hà

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Nguyễn Văn Hiền

Văn Thị Minh Hoa

Lê Thị Thu Hồng

Phan Mạnh Hùng

Châu Quốc Kháng

Nguyễn Thị Phương Lê

Hoàng Công Minh

Đỗ Hồng Ngọc

Đặng Thị Tố Phương

Trịnh Nhất Sơn

Trần Văn Thanh

Nguyễn Nhất Thống

Chung Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trần Hữu Bảo

Trần Thị Thanh Loan

Nguyễn Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Lại Vũ Thị Đoan Trang

Nguyễn Quý Mậu

Nguyễn Thị Hồng Nga

 

 

 

HỆ CHÍNH QUI 5 NĂM ( Khóa 1982-1987)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

1

2

Nguyễn Văn Hà

Trần Văn Tiếng