Danh sách khóa 1985 - 1989

In bài này

HỆ CHÍNH QUY (Khóa 1985-1989)

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

NƠI CÔNG TÁC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Trần Thị Kim Ánh

Lê Thị Diệu

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Trần Minh Hiếu

Nguyễn Hùng

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Đình An

Võ Hoài Bảo

Hồ Viết Chấn

Nguyễn Duy Chiến

Võ Thị Thúy Hà

Phạm Thị Thúy Hằng

Nguyễn Xuân Hoanh

Hồ Tuấn Lộc

Trần Văn Nhấn

Thạch Thị Bô Pha

Lương Trung Phương

Trần Thị Sáu

Đinh Quốc Thanh

Cao Thu Thủy

Trần Văn Thức

Võ Huy Toàn

Hồ Thu Trọng

Phạm Văn Trí

Bùi Thanh Vân

Nguyễn Ngọc Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Thị Tú Anh

Nguyễn Thanh Tú

11-11-68

08-12-67

24-08-66

11-09-67

01-01-64

16-03-66

08-08-67

01-07-62

10-10-67

15-10-59

01-06-66

03-10-66

19-06-66

14-04-66

30-01-68

16-03-67

28-02-65

30-10-67

06-09-66

28-12-66

15-02-66

20-08-67

24-06-60

27-04-67

14-02-57

01-02-65

09-12-59

09-05-66

21-11-64

01-10-66

Sài Gòn

Cửu Long

Sài Gòn

Sài Gòn

Thuận Hải

Bình Trị Thiên

An Giang

Quảng Nam

Bến Tre

Nghệ Tĩnh

Nghệ Tĩnh

Thanh Hóa

Cần Thơ

Cửu Long

Sài Gòn

Cửu Long

Trà Vinh

Cửu Long

Biên Hòa

Bến Tre

Hà Nội

Tiền Giang

Thuận Hải

Hòa Bình

Bến Tre

Tiền Giang

Thuận Hải

Sơn La

Thái Nguyên

Nghĩa Bình