Danh sách hệ mở rộng khóa 1985 - 1990

In bài này

HỆ MỞ RỘNG (Khóa 1985 – 1990 )

 

                                               

STT     HỌ VÀ TÊN                 NĂM SINH     NƠI SINH       NƠI CÔNG TÁC

1          Tống Nữ Liên Ái          12-07-67         Đà Nẳng          

2          Lê Chí An                   01-01-54         Quảng Trị        

3          Lê Hoàng Anh            14-07-52         Đồng Tháp      

4          Lưu Thị Phương Anh    16-06-55         Phan Rang       

5          Nguyễn Thị Tố Anh      03-12-63         Phú Nhuận      

6          Bùi Tuyết Anh             02-02-62         Sài Gòn           

7          Lê thị Anh                  26-05-39         Sa Đéc

8          Phùng Ngọc An            30-05-60         Sài Gòn           

9          Trần Tấn Ba               12-02-51         Quảng Nam     

10        Võ Thanh Bằng            1943             Biên Hòa         

11        Nguyễn Bê                15-11-63         Quảng Nam     

12        Nguyễn Ngọc Bích       13-08-50         Vĩnh Long       

13        Văn Biên                   20-07-40         Quảng Nam     

14        Võ Bình                    25-02-55         Đà Nẳng         

15        Phú Ngọc Can           01-03-52         Sài Gòn           

16        Tô Ngọc Cảnh          12-08-56         Sài Gòn           

17        Nguyễn Căn             04-06-52         Quảng Ngãi     

18        Lê Hoàng Cân          15-09-61         Nghệ Tỉnh       

19        Hoàng Văn Cất         25-09-55         Hà Nam Ninh  

20        Phạm Văn Chàng          22-02-52         Phú Nhuận      

21        Nguyễn Ngọc Chấn      15-04-46         Long An          

22        Hoàng Đình Chất          1954    Nghệ Tỉnh       

23        Lục Dương Châu          11-06-55         Gia Định          

24        Nguyễn Thị Kim Chi     27-02-62         Đà lạt  

25        Vương Văn Cho           20-07-55         Biên Hòa         

26        Nguyễn Hoàng Thành Chung    10-10-52         Quảng Ngãi     

27        Phan Thủy Chung         01-05-54         Sài Gòn           

28        Bùi Chuyên       1952    Quảng Nam     

29        Lưu Hoàng Chương      10-01-51         Thái Bình         

30        Huỳnh Văn Có             05-07-53         Nghĩa Bình      

31        Phạm thị Mỹ Công        04-12-57         Biên Hòa         

32        Huỳnh Sơn Cương        1938    Quảng Nam     

33        Lê Quốc Cường           15-06-60         Sài Gòn           

34        Nguyễn Việt Cường      14-05-52         Hà Nội

35        Nguyễn Thị Bi             10-09-51         Hải Phòng       

36        Trần thị Ngọc Diệp       26-04-56         Sài Gòn           

37        Đoàn Trung Dung         19-10-59         Sài Gòn           

38        Lương thị Thanh Dung 14-05-64         Sài Gòn           

39        Nguyễn thị Mỹ Dung     20-09-63         Thủ Đức          

40        Nguyễn Thị Mỹ Dung   01-10-54         Long An          

41        Dương Hùng Dũng        27-11-54         Sài Gòn           

42        Huỳnh Phương Dũng     1947             Bến Tre           

43        Nguyễn Vũ Dũng          12-09-64         Nghĩa Bình      

44        Nguyễn Quốc Dũng      16-06-58         Sài Gòn           

45        Phùng Chí Dũng            11-05-51         Sài Gòn           

46        Phan Ngọc Hồng Đài    15-03-66         Đà Nằng         

47        Nguyễn Hồng Đào        1957             Sài Gòn           

48        Lê Xuân Để                 1936              Huế     

49        Lê Minh Đức              17-08-55         Gò Công         

50        Nguyễn Hữu Nguyệt Đức         01-04-59         Sài Gòn           

51        Nguyễn Văn Đức         01-02-41         Tiền Giang       

52        Trần Đức         15-10-66         Quảng Ngãi     

53        Nguyễn Đoàn Đường    10-12-57         Sài Gòn           

54        Huỳnh Ngọc Gấm         05-1961           Hà Nội

55        Nguyễn Thị Giác           22-01-55         Vĩnh Long       

56        Lê Hà   16-04-61         Nghĩa Bình      

57        Lương Thể Kim Hà      06-02-64         Hậu Giang       

58        Lương Thị Ngọc Hà     1966    Quảng Nam     

59        Phạm Thị Hà    02-10-53         Hà Nam Ninh  

60        Quách Thị Thu Hà        04-11-65         Ban Mê Thuộc            

61        Nguyễn Thị Hải            05-05-52         Long Thành     

62        Bùi Thị Hạnh    20-02-55         Sài Gòn           

63        Đinh Thị Hạnh 1964    Quy Nhơn       

64        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   02-12-52         Sài Gòn           

65        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   09-06-59         Gia Định          

66        Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   03-05-62         Long An          

67        Nguyễn Văn Hạnh        20-04-60         Nghĩa Bình      

68        Chê Thị Bích Hằng       29-10-66         Bình Trị Thiên  

69        Lương Minh Hiền         13-09-64         Sài Gòn           

70        Nguyễn Thị Hiền           04-04-56         Bình Định        

71        Mạnh Quang Hiển        10-11-33         Quảng Bình     

72        Nguyễn Ngọc Hiệp       17-06-59         Sài Gòn           

73        Lê Công Hiếu   27-10-60         Gò Vấp           

74        Vương Trung Hiếu        07-09-58         An Giang         

75        Nguyễn văn Hiệu          1959    Hải Hưng        

76        Trần Văn Hinh  29-08-58         Đồng Nai        

77        Lưu Thị Thuận Hoa      02-06-49         Sài Gòn           

78        Nguyễn Mai Hoa          25-02-60         Hà Nội

79        Nguyễn Thị Hoa           03-03-57         Sài Gòn           

80        Nguyễn Thị Kim Hoa    20-01-49         Chợ Lớn          

81        Phạm Phương Hoa       04-03-64         Minh Hải         

82        Trang Ai Hoa   25-11-53         Sài Gòn           

83        Trịnh Thị Tú Hoa          21-02-63         Đà Nẳng         

84        Trương Thị Mai Hoa     18-05-53         Sài Gòn           

85        Vũ Kim Hoa     25-12-60         Sài Gòn           

86        Lương Lương Hòa        12-09-66         Sài Gòn           

87        Nguyễn Thanh Hòa       28-08-54         Thái Bình         

88        Nguyễn Thị Hòa           10-10-47         Gia Định          

89        Trần Văn Hoàng           01-02-52         Bình Định        

90        Phạm Trung Hội           06-12-54         Quảng Nam     

91        Đặng Kim Hồng           15-07-65         Sài Gòn           

92        Nguyễn Thị Thu Hồng   06-07-66         Campuchia      

93        Nguyễn Thanh Hồng     05-10-56         Đồng Nai        

94        Lê Thị Ngọc Hợp         19-02-62         Gò Vấp           

95        Trần Quốc Hân            11-05-57         Sài Gòn           

96        Nguyễn Thị Bạch Huệ   22-10-65                    

97        Đỗ Thiết Hùng 14-06-50         Sài Gòn           

98        Huỳnh Việt Hùng          24-07-59         Sài Gòn           

99        Quách Hoàng Hùng      1956    Đồng Tháp      

100      Vũ Mạnh Hùng             12-07-53         Hà Nội

101      Nguyễn Đức Huy         20-02-54         Đà Nẳng         

102      Nguyễn Minh Hưng      25-05-58         Long An          

103      Nguyễn Quốc Hưng     16-02-59         Sài Gòn           

104      Hồ Thị Kim Hương       17-12-59         Long An          

105      Hồ Thị Mai Hương       15-10-56         Sài Gòn           

106      Lưu Hoàng Hương       23-08-62         Sài Gòn           

107      Nguyễn Thị Kim Hương            22-12-57         Biên Hòa         

108      Trần Thị Hương            11-06-64         Phú Nhuận      

109      Tăng Thị Hương           15-10-56         Cửu Long        

110      Bùi Quang Khánh         20-11-53         Kiên Giang      

111      Nguyễn Công Khoa      06-05-63         Sài Gòn           

112      Trần Anh Khoa            26-02-57         Quảng Ninh     

113      Đoàn Thị Khủy             1951    Gia Định          

114      Trịnh Đình  Khương      1943    Bình Định        

115      Lê Hoàng Kiểng           23-10-62         Sài Gòn           

116      Hoàng Thị Ngọc Lài     02-01-63         Quảng Trị        

117      Hùng Khương Hồng Lan           26-07-60         Sài Gòn           

118      Nguyễn Thị Lan            14-05-65         Gò Vấp           

119      Nguyễn Thị Chi Lan      25-02-55         Kiên An          

120      Nguyễn Thị Tuyết Lan 07-12-60         Gia Định          

121      Tạ Hồng Lan    1956    Sài Gòn           

122      Vũ Mỹ Lan       18-04-59         Sài Gòn           

123      Nguyễn Tự Lập            23-10-53         Biên Hòa         

124      Nguyễn Thị Lệ 10-03-64         Long Thành     

125      Nguyễn Bá Liêm           1951    Đà Lạt

126      Võ Thanh Liêm 22-02-66         Sài Gòn           

127      Nguyễn Thị Ngọc Liên 14-08-55         Sài Gòn           

128      Nguyễn Thị Thùy Liên   1964    Thừa Thiên      

129      Trần Thị Ngọc Liễu      10-06-50         Đồng Tháp      

130      Trần Ngọc Liểng          10-1948           Sài Gòn           

131      Võ Thùy Linh   1964    Sài Gòn           

132      Ngô Kiều Loan            1962    Quảng Nam     

133      Nguyễn Thị Hồng Loan 15-08-63         Nghệ Tỉnh       

134      Vũ Thị Loan     25-01-55         Hà Nam Ninh  

135      Dư  Kim Long 09-01-61         Sài Gòn           

136      Đặng Hưng Long          27-08-67         Sài Gòn           

137      Hàng Phước Long        24-07-57         Nghĩa Bình      

138      Lê Quang Long            02-09-53         Thanh Hóa      

139      Ngô Việt Long             1967    Hà Nội            

140      Nguyễn Duy Long        10-03-53         Hà Nội

141      Nguyễn Thanh Long     08-10-65         Sài Gòn           

142      Trần Long        14-01-62         Quảng Ngãi     

143      Dương Xuân Lương      1956    Hòa Thành      

144      Đặng Thị Tuyết Mai      19-07-64         Sài Gòn           

145      Đậu Thị Tuyết Mai        23-01-50         Sài Gòn           

146      Đinh Kim Mai   20-04-57         Phước Tuy      

147      Lâm Thị Mai     24-08-48         Gia Định          

148      Nguyễn Trần Diễm Linh            31-07-66         Huế     

149      Nguyễn Hoàng Mai      03-07-54         Long An          

150      Nguyễn Thanh Mai       1966    Sài Gòn           

151      Nguyễn Thanh Mai       06-06-58         Minh Hải         

152      Nguyễn Thị Hồng Mai  06-05-59         Long An          

153      Nguyễn Thị Hồng Mai  30-11-58         Sài Gòn           

154      Nguyễn Thị Xuân Mai   27-05-63         Gia Định          

155      Phạm Thị Tuyết Mai     16-12-58         Sài Gòn           

156      Đàm Đình Miêu            10-03-50         Hà Bắc            

157      Huỳnh Lê Minh 14-10-54         Sài Gòn           

158      Nguyễn Quang Minh     30-11-52         Bắc Ninh         

159      Trần Bình Minh 26-07-65         Sài Gòn           

160      Trịnh Công Minh          02-03-57         Sài Gòn           

161      Trần Mông       28-03-47         Đồng Hới        

162      Nguyễn Thị Mỵ            07-06-54         Long Khánh    

163      Nguyễn Thị Mường      22-05-58         Sài Gòn           

164      Trần Thị Túy Phượng    30-03-66         Sài Gòn           

165      Đặng Công Phiên          18-04-59         Long An          

166      Lê Thanh Quan             1956    Sa Đéc

167      Lê Bích Quyên             31-03-65         Sài Gòn           

168      Lê Xuân Đỗ Quyên      12-02-65         Sài Gòn           

169      Trang Thị Sáng             10-02-52         Sóc Trăng       

170      Trần Văn Sĩ      17-02-63         Sài Gòn           

171      Phạm Ngọc Sinh           24-04-60         Thủ Đức          

172      Nguyễn Thanh Sơn       08-15-60         Hà Nội            

173      Nguyễn Thanh Sơn       19-02-60         Hậu Nghĩa       

174      Bùi Thị Kim Sương       13-11-57         Bình Dương     

175      Hà Văn Tác      1959    Quảng Bình     

176      Nguyễn Thành Tài        02-11-59         Sài Gòn           

177      Hoàng Thị Tâm             1954    Huế     

178      Phạm Phú Tâm 15-02-54         Đà Nẳng         

179      Nguyễn Thị Phương Tâm          03-09-66         Sài Gòn           

180      Hồ Văn Thạch 23-10-51         Long Thành     

181      Trương Ngọc Thanh     1963    Sài Gòn           

182      Lưu Minh Thành           09-06-54         Gia Định          

183      Nguyễn Chí Thành        17-09-58         Sài Gòn           

184      Nguyễn Văn Thành       24-12-58         Sài Gòn           

185      Nguyễn Văn Thành       20-10-52         Gia Định          

186      Bùi Thị Phương Thảo    28-02-63         Nghĩa Bình      

187      Lại Thị Thảo     15-06-41         Sài Gòn           

188      Nguyễn Thị Thu Thảo   01-08-56         Đà Nẳng         

189      Cao Huy Thảo 1956    Huế     

190      Nguyễn Thị Thắm         20-09-60         Sài Gòn           

191      Võ Duy Thắng 03-02-53         Sài Gòn           

192      Lê Phước Thọ 12-01-52         Chơ Lớn          

193      Trần Quang Thọ           05-05-63         Sài Gòn           

194      Phạm Thị Thỏa             11-05-60         Sài Gòn           

195      Nguyễn Thành Thới      01-02-47         Hậu Giang       

196      Châu Thị Ngọc Thu      09-07-59         Sài Gòn           

197      Trần Thị Xuân Thu        21-06-59         Sài Gòn           

198      Trần Xuân Thu Thủy     10-11-63         Huế     

199      Vũ Thị Ngọc Thủy        25-12-63         Thủ Đức          

200      Phan Thị Thu Thủy        14-02-67         Gia Định          

201      Trần Bích Tiên  01-12-62         Sài Gòn           

202      Trần Bích Tiên  05-06-53         Quảng Ngãi     

203      Phan Đình Tiên 16-06-63         Quảng Trị        

204      Nguyễn Văn  Tuân        1965    Sài Gòn           

205      Nguyễn văn Tuân          25-04-57         Gia Định          

206      Đào thị Tùng     22-04-50         Gia Định          

207      Huỳnh Thị Thanh Tùng  1952    Bến Tre           

208      Phan Thanh Tùng          20-06-58         Hà Nam Ninh  

209      Bùi Ngọc Tuyến           1962    Biên Hìa          

210      Bùi Thị bạch Tuyết        14-05-50         Sài Gòn           

211      Đoàn Thị Tuyết 06-01-55         Hậu Nghĩa       

212      Huỳnh thị Bạch Tuyết    10-06-60         Bến Tre           

213      Võ Thị Tuyết    19-05-57         Sài Gòn           

214      Cao Văn  Tư    1957    Long Thành     

215      Trần Văn Từ    11-11-47         Tây Ninh         

216      Lâm Thị Tường 12-10-50         Tây Ninh         

217      Nguyễn Thị Bích Trang 27-02-65         Sài Gòn           

218      Nguyễn Hữu Trinh        25-07-61         Huế     

219      Vương Thị Ngọc Trinh  30-01-59         Sài Gòn           

220      Nguyễn Văn Tròn         10-08-47         Long An          

221      Kim Thị Trọng  26-09-53         Chợ Lớn          

222      Vũ Thị Thanh Trúc        13-03-61         Sài Gòn           

223      Hà Thị Thu Trung         15-03-61         Biên Hòa         

224      Hoàng Trung    20-10-47         Nghệ An         

225      Lương Mạnh Trung       23-10-60         Sài Gòn           

226      Đoàn Uyên       07-02-48         Hà Nội

227      Huỳnh Hoàng Uyên      08-05-66         Sài Gòn           

228      Lê Túy Uyên    06-10-54         Sài Gòn           

229      Nguyễn Vũ Tố Uyên     29-08-67         Sài Gòn           

230      Đỗ Thị Vân                  Sài Gòn           

231      Trần Tuyết Vân            24-02-67         Sài Gòn           

232      Đỗ Thương Việt           01-09-67         Đà Lạt 

233      Đặng Quang Vinh         06-1952           Thủ Đức          

234      Hồ Phước Vinh            23-04-63         Long An          

235      Nguyễn Văn Vương      20-12-50         Hưng Yên       

236      Trần thị Ngọc Xuân      1952    Sài Gòn           

237      Phạm Thị Hoàng Yến    22-10-68         Sài Gòn           

238      Pho Kim Yến   26-07-55         Sài Gòn           

239      Trần Thị Xuân Loan      06-03-53         Sài Gòn           

240      Nguyễn Tấn Lợi            30-07-66         Phan Thiết       

241      Nguyễn Sĩ Cường         05-06-53         Đắc Lắc          

242      Nghiêm thị Thanh Nguyệt          06-03-66         Sài Gòn           

243      Nguyễn Thành Nam      16-02-57         Sài Gòn           

244      Trần Thị Kim Cúc         04-02-62         Sài Gòn           

245      Trần Văn Ngọc            10-12-62         Tân Sơn Hòa   

246      Trần Thị Kim Lan         06-04-57         Thủ Đức          

247      Hoàng Nam      1952    Bình Định        

248      Trần Thị Anh Nguyệt    12-04-54         Sài Gòn           

249      Tô Đoàn Dự     1964    Tây Ninh         

250      Nguyễn Xuân Nam       18-03-57         Khánh Hòa      

251      Trương Hoài Nam        03-12-60         Hà Nội

252      Lê Thị Diệu Hằng Tố Nga         1964    Thừa Thiên      

253      Lê Thị Mỹ Nga             06-10-52         An Giang         

254      Nguyễn Thị Thanh Nga 18-06-61         Biên Hòa         

255      Phan Nữ Thanh Nga     25-09-59         Sài Gòn           

256      Lê Thị Kim Ngân          125-12-51       Long An          

257      Lê Thiết Nghĩa 03-07-57         Bình Dương     

258      Trang Hiếu Nghĩa         10-11-55         Đắc Lắc          

259      Hà Bích Ngọc 09-06-62         Sài Gòn           

260      Lâm Thị Ngọc 05-03-53         Sài Gòn           

261      Nguyễn Thị Bích Ngọc             28-02-63         Sài Gòn           

262      Nguyễn Thị Bích Ngọc             24-03-65         Sài Gòn           

263      Nguyễn Thị Thu Ngọc 25-06-63         Sài Gòn           

264      Phạm Thị Như Ngọc    08-04-66         Sài Gòn           

265      Lý Kim Ngôn   18-08-38         Gò Công         

266      Huỳnh Thị Nguyên        12-10-54         Quảng Ngãi     

267      Nguyễn Thị Nguyên      19-01-55         Biên Hòa         

268      Đỗ Thị Minh Nguyệt     15-10-54         Quảng Ngãi     

269      Nguyễn Thị Nguyệt       06-10-50         Sài Gòn           

270      Võ Thị Thiên Nhan       02-07-49         Long An          

271      Phạm Thị Tuyết Nhung 08-01-66         Sài Gòn           

272      Phạm Thanh Nhàn        20-03-61         Sài Gòn           

273      Trần Huỳnh Nhạn         17-06-59         Quảng Nam     

274      Nguyễn Thị Ngọc Nhâm           20-04-62         Sài Gòn           

275      Trần Quang Nhiên        1964    Sài Gòn           

276      Trần Thị Nhiên 1948    Sài Gòn           

277      Nguyễn Thị Mỹ Nhung 23-10-62         Sài Gòn           

278      Trịnh Kiều Oanh           24-03-67         Hà Nội

279      Nguyễn Hải Phận          1948    Long An          

280      Trần Thị Phụng 01-01-46         Kampot           

281      Trần Thị Hồng Phương             30-01-68         Bến Tre           

282      Lê Xuân Phương          23-12-37         Hà Nam Ninh  

283      Nguyễn Thị Phương      29-11-51         Thuận Hải        

284      Nguyễn Văn Phương    27-06-53         Cần Thơ          

285      Tô Thanh Phương         03-04-54         Quy Nhơn       

286      Võ Văn Phương           1959    Sài Gòn           

287      Lê Túy Phương 16-07-49         Sài Gòn           

288      Nguyễn Đình Kiên        27-06-56         Sài Gòn           

289      Nguyễn Quang Khang 22-01-59         Sài Gòn           

290      Đào Văn Chi    05-09-56         Thái Bình         

291      Phạm Thị Bé     20-08-47         Tây Ninh         

292      Phí Đắc bảng    1942    Trẩng Bàng      

293      Nguyễn Nam Bình        15-10-50         Củ Chi            

294      Nguyễn Thị Sửu           06-06-53         Tây Ninh         

295      Võ Công Sựng             16-10-46         Củ Chi

296      Nguyễn Thị Chảy          15-10-46         Củ Chi

297      Phạm Thị Chăm            07-12-63         Củ Chi

298      Nguyễn Văn Diên         10-09-64         Củ Chi            

299      Huỳnh Văn Dũng          14-01-62         Sài Gòn           

300      Nguyễn Hữu Đạt          30-09-58         Củ Chi

301      Lê Thị Ngọc Diệp         1960    Trảng Bàng      

302      Bùi Văn Đức    20-06-45         Tây Ninh         

303      Tạ Văn Đức     25-06-51         Củ Chi

304      Nguyễn  Thị Ga            12-07-61         Củ Chi

305      Nguyễn Văn gào           20-12-61         Củ Chi

306      Trà Văn Giây    1962    Củ Chi

307      Nguyễn Thành Hải        15-01-63         Củ Chi

308      Huỳnh Văn Hải 10-05-62         Củ Chi            

309      Nguyễn Văn Hải           12-11-53         Tây Ninh         

310      Phạm Thị Hạnh 03-04-53         Trảng Bàng      

311      Trịnh Thị Hạnh  14-10-51         Trảng Bàng      

312      Lê Công Hầu    15-09-64         Trảng Bàng      

313      Lê Văn Hoàng  25-11-55         Củ Chi

314      Nguyễn  Thị Hoa          10-10-62         Gia Định          

315      Trịnh Thị Mỹ Hoa         22-06-61         Sài Gòn           

316      Trương Công Hiếu        17-04-54         Tây Ninh         

317      Nguyễn Thị Hồng         24-02-62         Huế     

318      Đỗ Thị Hường 04-04-52         Tây Ninh         

319      Phạm Công Khanh       07-11-57         Tây Ninh         

320      Hà Công Khanh           11-03-64         Trảng Bàng      

321      Nguyễn Văn Khiết        21-02-63         Tây Ninh         

322      Lê Văn Khuê    12-05-63         Trảng Bàng      

323      Lê Văn Kim     09-02-54         Trảng Bàng      

324      Trịnh Văm Kim 12-10-51         Tây Ninh         

325      Huỳnh Thị Lài   17-12-55         Trảng Bàng      

326      Võ Thị Lánh     11-12-50         Tây Ninh         

327      Nguyễn Thị Phương Lan           10-11-64         Huế     

328      Ngô thị Liên     15-09-55         Gia Định          

329      Võ Thị Phương Liên     11-01-66         Gòa Dầu         

330      Nguyễn Văn Liểng        1962    Củ Chi

331      Hồ Thị Liễu      29-02-44         Củ Chi

332      Võ Thị Phương Mai      1967               

333      Trần Thị Múi    08-08-52         Long an           

334      Huỳnh Ngọc Mỹ           09-05-64         Trảng Bảng      

335      Trần Văn Mười            22-07-56         Tây Ninh         

336      Hà Thanh Nhả 1961    Tây Ninh         

337      Nguyễn Văn Ngon        1964               

338      Hồ Văn Nước 1960    Trảng Bảng      

339      Tạ Thị Mỹ Ngọc           02-08-63         Củ Chi

340      Lê Thị Ngự      10-05-52         Củ Chi

341      Nguyễn Thị Nụm          16-09-54         Gia Định          

342      Bùi Thị Nương  10-04-50         Phước Hiệp     

343      Ngô Thị Mai Nương     1962               

344      Lê Tghị Kim nương       1962    Củ Chi

345      Lê Thị Oanh     20-09-58         Tây Ninh         

346      Nguyễn Văn Ô             1964    Củ Chi            

347      Đỗ Thị Ngọc Phúc        20-03-58         Củ Chi

348      Thành Thị Phục             20-11-61         Củ Chi

349      Nguyễn Thị Thúy Phương         11-12-57         Củ Chi

350      Trần Văn Sang             20-02-60         Tây Ninh         

351      Tử Sanh           20-09-35         Quảng Ngãi     

352      Nguyễn Sơn     16-04-57         Quảng Nam     

353      Nguyễn Thị Sương        03-06-60         Củ Chi

354      Vương Kim Thoa         15-10-55         Tây Ninh         

355      Thân Thị Thảo 03-07-62         Bình Dương     

356      Lê Văn Thật     15-04-60         Củ Chi

357      Nguyễn Công tâm         09-09-56         Sài Gòn           

358      Nguyễn Thị Tiên           17-01-61         Sài Gòn           

0.359   Lê Thị Thân      15-07-52         Gia Định          

360      Vũ Thị Thơm    19-05-65         Củ Chi

361      Nguyễn Thị Thu Thủy   27-07-57         Sài Gòn           

362      Au Xuân Tường            20-03-63         Sài Gòn           

363      Trương Thế Trung        13-02-44         Tây Ninh         

364      Trần Thị Minh Trang     1964    Trảng Bàng      

365      Vương Phước Trí         06-10-64         Sài Gòn           

366      Nguyễn Tấn Trương     06-12-59         Huế     

367      Nguyễn Kim Uyên        15-04-60         Củ Chi

368      Nguyễn Bá Vui 07-10-54         Tây Ninh         

369      Huỳnh Thị Cẩm Vân     20-11-62         Chợ Lớn          

370      Phan Tích Đức             04-01-61         Sài Gòn           

371      Nguyễn Văn Hoài         03-12-52         Long an           

372      Hồ Văn Quang 01-02-46         Quảng Nam     

373      Huỳnh Văn Khúc          08-07-58         Long an           

374      Nguyễn Thị Kim Anh    22-12-57         Ban Mê Thuộc            

375      Nguyễn Ngọc Anh        02-01-55         AÁn Phú         

376      Trần Ngọc Ánh            20-12-47         QN-ĐN          

377      Phạm Thị Bảo   19-01-35         Chợ Lớn          

378      Phan Thị Bé      1946    Trảng Bàng      

379      Nguyễnn Ngọc Bích     13-08-56         Vĩnh Long       

380      Lê Thới Bình     18-11-58         Gia Định          

381      Huỳnh Minh Độ            10-12-52         Bình Thuận      

382      Phan Văn Đông            07-03-54         Long an           

383      Lê Lệnh Cáp    20-10-59         Thanh Hóa      

384      Nguyễn Hữu Cảnh        08-02-51         Vĩnh Phú         

385      Nguyễn Hữu Chí          20-+12-52       Nghĩa Bình      

386      Vũ Thị Chinh    22-06-53         Hà Nội

387      Vũ Hữu Chính 23-05-50         Hà Sơn Bình    

388      Trần Quốc Chính          29-07-52         Kiến Hòa        

389      Nguyễn Mộng Chương 10-11-45         Hà Nội

390      Huỳnh Thị Kim Cúc      1953    Quảng Ngãi     

391      Nguyễn Thị Cúc           17-12-48         Bến Tre           

392      Phùng Thị Cúc  12-10-61         Sài Gòn           

393      Đỗ Việt Cường 1959    Ha Nam Ninh  

394      Nguyễn Hữu Cường     12-05-51         Quảng Ngãi     

395      Nguyễn Nam Cường    10-10-47         \Quảng Nam    

396      Nguyễn Công Danh      1944               

397      Nguyễn Ngô Phương Dao        7-10-65           Sài Gòn           

398      Nguyễn Thị Dậu           17-11-57         Chợ Lớn          

399      Hồ Diễm          08-05-65         Long an           

400      Lưu Mỹ Diệu    24-04-61         Sài Gòn           

401      Lê Thiị Kim Dung         08-9-56           Phú Nhuận      

402      Nguyễn Ngô Phương Dung       23-09-66         Sài Gòn           

403      Nguyễn Thị Kim Dung  30-11-51         Chợ Lớn          

404      Phạm Thị Dung 17-03-54         Quảng Ngãi     

405      Đỗ Anh Dũng   08-05-58         QN-ĐN          

406      Phạm Anh Dũng           06-09-58         Tiền Giang       

407      Phạm Tiến Dũng           20-3-63           Long an           

408      Phạm Thị Duyên           16-03-49         Cửu Long        

409      Lê Thị Đào       05-12-55         Phú Khánh      

410      Nguyễn Ngọc Đào       20-10-52         Bình Định        

411      Nguyễn Văn Em           01-04-54         Đà Nẳng         

412      Tưừ Thị Gái     24-06-51         Biên Hòa         

413      Nguyễn Hữu Hà           20-05-59         Quảng Nam     

414      Nguyễn Xuân Hà          10-02-57         Huế     

415      Phan Thị Hà     30-11-56         Sài Gòn           

416      Phù Thị Khánh Hà        07-02-55         Huế     

417      Mai Thị Hạ       18-07-43         Hải Hưng        

418      Lê Ngoc Hải    23-11-52         Tiền Giang       

419      Lê Thanh Hải    20-02-50         Tiền Giang       

420      Nguyễn Văn Hải           14-11-50         Sài Gòn           

421      Phạm Thanh Hải           1948               

422      Vương Thị Hạnh           06-10-46         Hải Phòng       

423      Điệp Bảo Hậu  20-04-51         Nghĩa Bình      

424      Nguyễn Văn Hậu          1957    Gia Định          

425      Nguyễn Hiên    21-02-34         Quảng Nam     

426      Nguyễn Thanh Hiền      08-07-61         Sài Gòn           

427      Nguyễn Trọng Hiền      24-02-51         Sài Gòn           

428      Hà Vaăn Hiền   25-02-40         Bến Tre           

429      Nguyễn Văn Hiệp         31-12-42         Cần Thơ          

430      Bùi Thị Ngọc Hoa        1955               

431      Hồ Thị Tuyết Hoa         10-12-52         Sài Gòn           

432      Nguyễn Hoành Hóa      1954    Thừa Thiên      

433      Trương Mỹ Hoa           18-08-45         Tiền Giang       

434      Thái Phạm Ngọc Hoan 09-04-52         Kiên Giang      

435      Bùi Thị Hoàng  25-08-59         Sài Gòn           

436      Trần Công Hoàng         15-06-56         Gia Định          

437      Huỳnh Văn Hồng          1946               

438      Trần Thu Hồng 12-12-53         Bến Tre           

439      Trương Thị Minh Hồng 15-12-50         Bến Tre           

440      Pạhm Thị Huệ   26-02-58         Quảng Ngãi     

441      Đỗ Hữu Hùng   26-06-53         Sài Gòn           

442      Lý Phi Hùng     30-06-53         Bạc Liêu          

443      Hồ Thanh Hùng            12-10-51         Hậu Giang       

444      Nguyễn Minh Hùng       04-12-49         Nam Định        

445      Phạm Minh Hùng          06-04-55         Gia Định          

446      Phạm Tăng Huy            28-02-51         Sài Gòn           

447      Đỗ Thiị Lý Hương        11-07-61         Sài Gòn           

448      Nguyễn Ngọc Hương   18-06-61         Sài Gòn           

449      Nguyễn Phan Thùy Hương        05-03-66         Sài Gòn           

450      Nguyễn Thị Mỹ Hương 1955    Sài Gòn           

451      Trần Văn Hương          12-12-51         Sài Gòn           

452      Lương Kim Kết            05-58-56         Bến Tre           

453      Trương Văn Khanh       05-05-54         Nghệ Tỉnh       

454      Hoàng Thị Khánh         14-05-47         Hà Nam Ninh  

455      Trần Văn Khánh           05-01-42         Quảng Trị        

456      Phạm Bá Kim   12-07-48         Hà Nam Ninh  

457      Châu Văn La    1961    Hóc Môn        

458      Nguyễn Thị Lai 16-05-60         Sài Gòn           

459      Đinh Thị Kim Lan         26-01-56         Biên Hòa         

460      Nguyễn Thị Thu Lan     10-12-52         Nghệ An         

461      Trần Thị Ngọc Lan       15-12-55         Phú Nhuận      

462      Nguyễn Thanh Lâm      22-02-51         Tiền Giang       

463      Võ Thị Thanh Liêm       08-1947           Minh Hải         

464      Trần thị Liễu     07-09-55         Gia Định          

465      Phan Thị Tiết Minh       26-10-60         Quảng Ngãi     

466      Đaàm Thị Loan 14-06-58         Sài Gòn           

467      Đỗ Thị Loan     24-11-54         Hà Nam Ninh  

468      Trần Thanh Loan          29-07-47         Gò Công         

469      Trịnh Thị Hồng Loan     18-08-60         Nha Trang       

470      Huỳnh Văn Long          16-04-54         Sài Gòn           

471      Nguyễn Tương Long     01-01-52         Hà Nội

472      Trần Long        14-11-52         Quảng Ngãi     

473      Trần Văn Lộc   06-02-43         Hưng Yên       

474      Nguyễn Văn Lợi           20-30-39         Quảng Nam     

475      Nguyễn Thị Mỹ Lợi      23-01-60         Bến Tre           

476      Nguyễn Tấn Lực          10-03-49         Nghĩa Bình      

477      Ngô Văn Lý     18-10-36         Phú Khánh      

478      Bùi Thị Ngoọc Mai       12-05-44         Bến Tre           

479      Lyý Thị Mai      16-04-54         Nghĩa Bình      

480      Dư Thị Bạch Mai          05-11-60         Phú Khánh      

481      Nguyễn Thúy Mai         16-04-56         Bến Tre           

482      Trần Thị Tuyết Mai       25-10-67         Hà Đông         

483      Võ Thị Trúc Mai           01-01-68         Sài Gòn           

484      Nguyễn Thị Mạnh         20-12-52         Hà Nội

485      Nguyễn Công Minh      02-03-48         Sài Gòn           

486      Nguyễn Hoàng Minh     01-11-62         Long an           

487      Đoàn Xuân Mỹ             11-11-52         Qui Nhơn        

488      Diệp Vĩ Nam    22-08-47         Bạc Liêu          

489      Võ Đình Nam   28-06-58         Nghĩa Bình      

490      Châu Các Nga             05-05-47         Long Thành     

491      Nguyễn Thị Tố Nga      10-07-51         Huế     

492      Trịnh Thị Kim Ngân      19-03-67         Sài Gòn           

493      Đặng Văn Nghiệm        31-05-39         Chợ Lớn          

494      Phan Văn Nghiệp         03-05-32         Hải Hưng        

495      Trần Như Ngọc            30-10-61         Gia Định          

496      Trương Nguyễn            24-04-54         Quảng Ngãi     

497      Phan Thị Minh Nguyệt 21-10-54         Sài Gòn           

498      Đặng Thị Thanh Nhàn   06-10-57         Bạc Liêu          

499      Nguyễn Văn Nhàn        10-04-36         Gia Định          

500      Bàng Hồng Nhung        11-01-62         Gia Định          

501      Trương Thị Hồng Nhung           1962               

502      Hooàng Thị Như          15-02-62         Bình Trị Thiên  

503      Trương Nhơn   22-07-41         Vĩnh Long       

504      Cao Vaăn Minh            10-09-60         Biên Hòa         

505      Nguyễn Phước Minh     1957               

506      Nguyễn Thị Phi Oanh    15-10-55         Bình Dương     

507      Trịnh Viết Hoàng Oanh 08-07-65         Sài Gòn           

508      Trương Ngọc Oanh      04-11-56         Đà Lạt 

509      Phan Văn Phiên            17-11-55         Phú Khánh      

510      Phạm Lê Tấn Phong     18-11-49                    

511      Nguyễn Ngọc Phụng     01-08-52                    

512      Nguyễn Văn Phùng       02-06-53         Sài Gòn           

513      Lê Thị Kim Phước        19-05-63         Sài Gòn           

514      Phạm huy Phước          30-10-55         Cửu Long        

515      Nguyễn Bạch Phượng   06-12-57         Bình Chánh      

516      Trần Đức Quyên          1948               

517      Đặng Thị Sáu    31-12-51         Long An          

518      Lê Văn Sáu      07-02-46         Quảng Nam     

519      Trần Nguyên Sinh         16-08-40         Nghĩa Bình      

520      Nguyễn Bửu Sơn          25-01-51         Bến Tre           

521      Nguyễn Thành Tài        25-08-52         Phnôm Pênh    

522      Cao Minh Tâm 07-06-67         Gia Định          

523      Kiều Văn Tân   09-08-54         Long An          

524      Ngô Văn Tất    1948    Hà Nam Ninh  

525      Vũ Thanh Thà   12-09-56         Hà Nam Ninh  

526      Trần Thị Ngọc Thạch    15-11-59         Quảng Nam     

527      Đàm Ngọc Thanh         28-10-52         Hải Phòng       

528      Lê Ngọc Thanh            15-05-54         Vĩnh Phú         

529      Nguyễn Thị Thanh Nga 1955               

530      Nguyễn Văn Thành       24-12-58         Sài Gòn           

531      Nguyễn Công Thành     11-05-52         Thuận Hải        

532      Trần Đại Thành 10-09-52         Huế     

533      Ngô Việt Thảo 02-10-55         Huế     

534      Nguyễn Thanh Thảo     1953               

535      Hooàng Thị Thiên         13-04-55         Nghệ Tỉnh       

536      Huỳnh Văn Thiện          21-02-56         Sài Gòn           

537      Tô Văn Thiện   05-10-58         Sài Gòn           

538      Trần Minh Thiện           13-03-42         Quảng Nam     

539      Bùi Đình Thiết   24-03-48         Vĩnh Phú         

540      Dư Ngọc Thu   22-02-54         Sài Gòn           

541      Lê Thị Kim Thu            27-07-57         Nha Trang       

542      Võ Ngọc Thu   1960               

543      Thêm Liễu Thuận          25-06-48         Chợ Lớn          

544      Phan Thị Hạnh Thục     03-04-62         Sài Gòn           

545      Hồ Tân Bích Thủy        08-04-55         Sài Gòn           

546      Nguyễn Thu Thủy         1956               

547      Trần Thị Việt Thủy        25-09-56         Sài Gòn           

548      Trương Thị Thủy           03-12-57         Chợ Lớn          

549      Nguyễn Thiện Thư        27-03-53         Hà Nội

550      Nguyễn Văn Thức        08-04-51         Sài Gòn           

551      Nguyễn Đức Tiên         1945               

552      Huỳnh Trung Toàn        08-05-57         Sài Gòn           

553      Đàm Văn Tuân 04-12-51         Quảng Yên      

554      Phạm Đình Tuân           25-06-53         Hà Nội

555      Phan Văn Tuệ   17-07-62         Nghệ Tỉnh       

556      Trần Bửu Tùng 07-11-58         Kiên Giang      

557      Hooàng Thị Tuyết         06-11-60         Sài Gòn           

558      Nguyễn Kim Tuyết       1941               

559      Lê Phước Tường          17-10-49         Tiền Giang       

560      Đỗ Xuân Trạch 28-10-46         Thanh Hóa      

561      Đặng Thị Hoàng Trang  14-08-67         Sài Gòn           

562      Phạm Thị Trang            06-12-55         Vũng Tàu        

563      Phạm Minh Trí 30-12-36         Ninh Bình        

564      Huỳnh Minh Trí            13-11-64         Sài Gòn           

565      Nguyễn Bá Trí  09-02-57         Sài Gòn           

566      Cao Đức Trường          15-01-46         Long An          

567      Lương Thành Tuyên      10-03-61         Sài Gòn           

568      Bàng Thúy Vân 09-03-54         Phú Yên          

569      Phạm Thị Thu Vân        05-06-61         Sài Gòn           

570      Trần Thị Thanh Vân      30-04-67         Sài Gòn           

571      Nguyễn Thanh Việt       22-10-52         Quảng Ngãi     

572      Châu Thị Ngọc Xuân    06-09-56         Đồng Tháp      

573      Nguyễn Thiị Thanh Xuân           15-02-61         Sài Gòn           

574      Nguyễn Ai Đức            12-03-55         Quảng Ngãi     

575      Huỳnh Hoồng Hưởn     1949               

576      Huỳnh Quang Hiền       1952               

577      Bàng Thúy Khanh         15-10-51         Phú Yên          

578      Trương Thị Mỹ Linh     17-19-55         Phan Thiết       

579      Lê Thị Nam      20-05-55         Tiền Giang       

580      Nguyễn Thành Tâm      1961               

581      Nguyễn Thị Thu Thanh 17-07-55         Bến Tre           

582      Ngô Kim Thủy             1966               

583      Nguyễn Thị Thanh Thủy            29-12-65         Sài Gòn           

584      Nguyễn Thị Kim Thoa 11-02-66         Hải Phòng       

585      Ngô văn Trình  1941               

586      Nguyễn Thị Kim Anh    16-07-60         Sài Gòn           

587      Cao Thị Diệu Ai           27-02-59         Huế     

588      Huỳnh Ngọc Các          04-12-51         Bến Tre           

589      Phạm Thị Cẩn   26-08-51         Chợ Lớn          

590      Lâm Kim Chi    1956    Trảng Bàng      

591      Nguyễn Văn Cho          13-10-39         Thuận An        

592      Nguyễn VĂn Cường     08-04-52         Hà Nội

593      Dương Văn Dần           15-04-51         Tây Ninh         

594      Huỳnh Hoàng Dũng      11-10-55         Bến Tre           

595      Lê Mao Dũng   20-11-60         Quảng Nam     

596      Nguyễn Trí Dũng          25-08-63         Hà Nội

597      Nguyễn Văn Dũng        22-05-65         Củ Chi

598      Hồ Văn Gẫm    07-06-58         Tây Ninh         

599      Bùi Trung Hòa 17-04-56         Thái Bình         

600      Vũ Huy Hoàng 19-05-59         Mỹ Tho           

601      Huỳnh Thị Mai Hương  13-03-57         Sài Gòn           

602      Lê Thế Khải     24-04-54         Củ Chi

603      Nguyễn Kim Kiệt         14-03-54         Bình Thạnh      

604      Phạm Thị Hồng Kiên    19-07-60         Sài Gòn           

605      Lê Văn Lộc      16-11-54         Sài Gòn           

606      Lê Thị Ngọc Lựu          25-08-53         Củ Chi

607      Tạ Thị Tuyết Mai          03-05-58         Sài Gòn           

608      Nguyễn Quốc Minh      27-03-68         Sài Gòn           

609      Nguyễn Văn mười        23-10-56         Cần Thơ          

610      Nguyễn Trung Nhân     24-01-57         Bình Thạnh      

611      Nguyễn Thị Phương      15-10-55         Nha Trang       

612      Nguyễn Thị Phương      24-10-61         Củ Chi

613      Nguyễn Xuân Phượng   25-12-60         Sài Gòn           

614      Nguyễn Cảnh Quốc      05-09-67         Nghĩa Bình      

615      Nguyễn Thạch Sùng      20-04-61         Long An          

616      Huỳnh Lê Tâm  11-10-59         Sài Gòn           

617      Tống Văn Tâm 01-02-44         Tuy Hòa          

618      Trần Văn Thành            01-01-55         Sài Gòn           

619      Lai Văn Thảnh 15-08-56         Sài Gòn           

620      Nguyễn Văn Tự            25-10-54         Sài Gòn           

621      Đỗ Thị Thúy Trang       16-07-66         Sài Gòn           

622      Đỗ Quang Trung           21-09-64         Sài Gòn           

623      Vũ Phạm Trung            18-09-60         Sài Gòn           

624      Lê Thị Thanh Vân         07-02-53         Sài Gòn           

625      Trần Võ           30-08-60         Sài Gòn           

626      Phạm Văn Vui  08-06-57         Biên Hòa         

627      Lê Anh Tuấn    28-07-58         Sài Gòn           

628      Lê Văn Xanh    15-04-42         Tây Ninh         

629      Trần Bình         1960               

630      Bùi Thanh Khoát          1958