Cử nhân tài năng

In bài này

Cử nhân tài năng khóa 2003 - 2007

Cử nhân tài năng khóa 2004-2008

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

0460612

Nguyễn Hà Thảo Chi

 

2

0460478

Đinh Thị Thanh Chúc

 

3

0460033

Lê Thị Gấm

 

4

0460047

Võ Thị Thu Hằng

 

5

0460154

Phùng Thị Thanh Lài

 

6

0460101

Đào Lê Na

 

7

0463062

Hoàng Thuỷ Nguyên

 

8

0460115

Trần Thị Nhài

 

9

0463084

Vũ Thị Thanh Tâm

 

10

0460265

Trần Thị Minh Thu

 

Cử nhân tài năng khóa 2005 - 2009

 

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

0560232

Võ Thị Thu Thảo

 

2

0560236

Thái Thị Thu Thắm

 

3

0560235

Nguyễn Thị Mến

 

4

0560233

Nguyễn Thị Phương Thúy

 

5

0560074

Trương Thị Thu Hương

 

6

0560166

Hà Thị Hoài Thương

 

7

0560160

Nguyễn Thị Hồng Thủy

 

8

0560155

Đỗ Trung Thuận

 

9

0560196

Lê Thị Thanh Vy

 

10

0560173

Trần Thị Huyền Trang