Thông báo: Đăng ký tham dự phổ biến Quy chế quản lý tài sản trí tuệ, Quy định về trích dẫn và chống đạo văn

In bài này

Thông báo

V/v đăng ký tham dự buổi phổ biến Quy chế quản lý tài sản trí tuệ, Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM và Báo cáo chuyên đề "Bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ trong thời đại công nghiệp 4.0"

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.

 

Quyết định

V/v trình bày trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo khi thực hiện luận văn, luận án.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.