Thư mời HTKH Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn luận văn, luận án

In bài này

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy sau đại học nói chung và công tác hướng dẫn luận văn, luận án nói riêng, Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN, LUẬN ÁN”. Hội thảo nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, các giảng viên, các nhà quản lý giáo dục… có những nghiên cứu, đánh giá về phương pháp giảng dạy sau đại học và hướng dẫn luận văn, luận án trong thời gian đào tạo vừa qua; cũng như đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy sau đại học và hướng dẫn luận văn, luận án trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.