Thông báo: Điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017-2018

In bài này

Khoa Văn học

Bảng điểm rèn luyện của sinh viên khoa Văn học, học kỳ 2, năm học 2017-2018

Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cán bộ QLSV

Thời hạn khiếu nại: đến hết ngày 20/8/2018.