Thông báo: V/v Đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2019 (NH 2018-2019)

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 (năm học 2018-2019)

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.

 

SV vui lòng xem kỹ các văn bản liên quan:

- Quy định công trình nghiên cứu khoa học sinh viên (năm học 2018-2019)

- Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (trang bìa)

- Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học

- Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM.