27012020Mon
Last updateFri, 24 Jan 2020 9pm

Sáng tác và Phê bình Sân khấu - Điện ảnh

Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh

Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh

Nhân sự

Trưởng Bộ môn - Đào Lê Na

   Đào Thị Diễm Trang

Trần Tịnh Vy