La Mai Thi Gia

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:   La Mai Thi Gia

2. Ngày sinh:             15/10/1980

3. Nơi sinh: Quảng Nam                                                  

4. Nam/nữ:                  Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường Đại học KHXH & NV, TP.HCM

Phòng/ Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Văn hóa dân gian

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng Bộ môn

6. Học vị:                         TS.năm đạt: 2014

II.  HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

  1. Công trình nghiên cứu khoa học và giải thưởng khoa học các cấp:

1)        Văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-1932, NCKH cấp Trọng điểm ĐHQG, 2005-2008 (loại Tốt) - Thành viên.

2)        Văn học dân gian Châu Đốc, 2009, giải nhì A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

3)        Văn học dân gian An Giang, 2010, giải nhì A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

4)        Văn học dân gian Bến Tre, 2012, giải nhất Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thành viên.

5)        Văn học dân gian Tiền Giang, 2013, chưa nghiệm thu, Thành viên.

6)   Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: lý thuyết và ứng dụng, 2015, Giải nhì B Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ nhiệm.

7) Nguyên cứu truyện cổ tích Nam Bộ theo phương pháp cấu trúc chức năng và loại hình lịch sử; NCKH cấp Trường 2016-2017, chưa nghiệm thu.

2.      Bài nghiên cứu khoa học đăng tạp chí:

1)        Mô típ tái sinh trong truyện cổ tích Việt Nam - Tập san Khoa học Xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, tháng 3.2005.

2)        Nghiên cứu mô típ tái sinh trong truyện kể dân gian các dân tộc Việt Nam theo phương pháp tiếp cận cấu trúc chức năng, Tập san Khoa học Xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, tháng 12. 2008.

3)        Ý nghĩa của motif tái sinh trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng của truyền thuyết và truyện cổ tích- Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học - Niên giám 2010.

4)        Trường phái Phần Lan và phương pháp địa lý – lịch sử trong nghiên cứu truyện kể dân gian, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học - Niên giám 2011.

5)        Những hạt ngọc thơ Hàn đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu văn học nước ngoài, số tháng 7. 2012.

6)        Phương pháp tiếp cận nguồn gốc lịch sử trong nghiên cứu motif truyện kể dân gian - Tạp chí Đại học Sài Gòn, sốchuyên đề Bình luận văn học - Niên giám 2012. 

7)        Hiểu thêm về vùng đất Phương Nam qua vè lịch sử, Tạp chí Văn hóa Du lịch, số tháng 5.2013.

8)        Nghiên cứu motif trên bình diện mối quan hệ giữa motif và cốt truyện, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số tháng 7.2013.

9)   Đặc điểm dân ca M’Nông; Tạp chí Thông tin khoa học, Đại học Văn hóa, Tp.HCM, số 4.2013.

10)   Cho Chi Hun – Hoài vọng thiên nhiên và quá khứ, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 1.2014.

11)   Nghiên cứu motif truyện kể dân gian trên bình diện mối quan hệ biến đổi lịch sử; Tạp chí Văn hóa dân gian, 3.2014.

12) Nguồn gốc nghi lễ trưởng thành của motif tái sinh trong truyện cổ tích Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Nam bộ, TP.HCM, số tháng 8/2014

13) Nguồn gốc lịch sử xã hội của motif tái sinh trong truyện cổ tích Việt Nam (dạng thức nhân vật sống lại do tác động của nước), Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên san 2013 – 2014.

15) Các hình thức đối đáp trong ca dao tình yêu nam nữ, tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 1/2015

14) Yoshimasu Gozo và khả năng sáng tạo xuyên văn hóa trong thơ ca, Tạp chí Khoa học, ĐH Sư phạm TPHCM, 4/2015

15) Đặc điểm nội dung truyện ngụ ngôn dân gian Hàn Quốc, Tạp chí Đại học Sài Gòn – Số chuyên đề bình luận văn học, tr.187-194, 2016

16) Ý nghĩa của hình tượng khỉ trong văn học dân gian Việt Nam, Tạp chí Văn hóa du lịch, số tháng 1/2016

17) Từ lời kể đến tượng quẻ: Một hành trình khác của thơ Nhật Chiêu, Tạp chí Sông Hương, số 325, tháng 3/2016

18) Thuyết nhị nguyên trong nghiên cứu Motif truyện kể dân gian, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học QGTPHCM, tr.90-95, Tập X1, Vol 19, 2016

19) Tiếng Việt cổ và từ địa phương Nam Bộ trong Câu hát góp của Huỳnh Tịnh Paulus Của, Tạp chí Đại học Sài Gòn, tháng 8/2016

  3. Bài kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế và trong nước:

1)  So sánh vị trí và chức năng của các motif chính trong truyện cổ tích Người lấy cóc của Việt Nam và Nàng ốc sên của Hàn Quốc – Hội thảo Quốc tế Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, ĐHKHXHNV, TP.HCM, 12/ 2012.

2) Từ thần lúa trong truyện kể dân gian đến tục thờ hồn lúa trong tín ngưỡng nông nghiệp của cư dân các nước Đông Nam Á, Hội thảo Việt Nam và Đông Nam Á: Hội nhập và phát triển, Phú Yên, 12/2015

3) Motif trừng phạt trong truyện cổ tích Hàn Quốc, Hội nghị Thông báo Văn hóa 2015, Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Hà Nội.

4) Vai trò của văn học dân gian miền Nam trong kháng chiến chống Pháp, Kỉ yếu Hội thảo Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Ban tuyên giáo Thành ủy, TPHCM 9/2016

5) Loại hình du lịch thiện nguyện (Humannitour) - cần quảng bá và tổ chức kết hợp giữa các nhóm từ thiện và công ty du lịch, Hội thảo quốc tế: Loại hình du lịch hiện đại, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, 10/2016

4.  Sách

1)        Những vấn đề ngữ văn: Thơ – Nghiên cứu, lý luận, phê bình, (nhiều tác giả), NXB Văn nghệ, 2005.

2)        Những vấn đề Khoa học Xã hội & Nhân văn, (nhiều tác giả), NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM, 2008.

3)        Thông báo văn hóa 2009, (nhiều tác giả), Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2009.

4)        Văn học Phật giáo với 1000 năm Thăng Long Hà Nội, (nhiều tác giả), NXB Văn hóa thông tin, 2010.

5)        Thông báo văn hóa 2010, (nhiều tác giả), Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2010.

6)        Văn học cận đại Đông Á - từ góc nhìn so sánh, (nhiều tác giả), NXB. TP. Hồ Chí Minh, 2011.

7)        Thông báo văn hóa 2011-2012, (nhiều tác giả), Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2012.

8)        Ngụ ngôn Hàn Quốc (soạn dịch chung) (2014), NXB Văn hóa – Văn nghệ, TP.HCM.

9)     Cây dừa Việt Nam - giá trị và tiềm năng (nhiều tác giả), NXB Đại học Quốc gia, TPHCM, 2014

10) Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: bản sắc và giá trị (nhiều tác giả), NXB Đại học Quốc gia, TPHCM, 2014

11) Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc (nhiều tác giả), NXB 2014

12)   Giáo dục và truyền thông với văn hoá dân gian Đông Nam Bộ (nhiều tác giả), NXB Đồng Nai, 2014

13) Nhân học và cuộc sống (nhiều tác giả), Tập 2, NXB Đại học Quốc gia, TPHCM, 12/ 2014

14) Những vấn đề Ngữ văn, Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa Văn học và Ngôn ngữ, NXB ĐHQG, TPHCM, 4/2015

15) Cộng đồng Asean sau 2015: cơ hội và thách thức, (nhiều tác giả), NXB KHXH, 5/2015

16) Nguyễn Đổng Chi: Học giả - nhà văn, (nhiều tác giả), NXB Trẻ, 5/2015

17) Nhân học và cuộc sống (nhiều tác giả), tập 3, NXB Đại học Quốc gia, TPHCM, 12/2015

18) Văn học dân gian Bến Tre (Đồng biên soạn); NXB Khoa học xã hội, HN, 2015

19) Giá trị và phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong nhà trường phổ thông (Nhiều tác giả); NXB ĐHQG-HCM, 2016

20) Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian (Tác giả): Lý thuyết và ứng dụng, NXB ĐHQG_ HN, 2015

 

Bài viết cùng tác giả

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929