Nguyễn Đông Triều

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

NguyenDongTrieu

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU

2. Ngày sinh: 30/9/1976

3. Nơi sinh: Đồng Tháp

4. Nam/nữ: Nam

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Thạc sĩ                năm đạt: 2005

7. Học hàm:                       năm phong:

8. Liên lạc:

Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Khoa Văn học và Ngôn ngữ, phòng A.204, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM Đường Trần Văn Mười, tổ 21, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. HCM
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

0918.156.121
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website hcmussh.edu.vn; khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
Tiếng Hoa x x x x

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
 Từ 1998 đến nay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM Giảng viên

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1994 - 1998 ĐH KHXH&NV, TP. HCM Hán Nôm Giới thiệu, phiên âm, chú thích truyện Nôm Lâm Sanh tân thơ
Thạc sỹ 2000 - 2005 ĐH KHXH&NV, TP. HCM Văn học Việt Nam Hình tượng nhân vật nữ trong truyện Nôm bình dân so sánh với truyện Nôm bác học
Tiến sỹ 2008 - 2016 ĐH KHXH&NV, TP. HCM Văn học Việt Nam

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Ngữ văn

-       Chuyên ngành: Hán Nôm

-       Chuyên môn: Hán cổ, chữ Nôm, Nho-Phật-Đạo

 • Hướng nghiên cứu: Hán văn Tiên Tần, Văn tế Hán Nôm, Nho-Phât-Đạo

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
Đặc điểm chữ Nôm Nam Bộ Cấp Trường 2012-2013 Tham gia Khá

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Hán văn Lý Trần Giáo trình ISBN: 978-604-73-3139-0 NXN. ĐHQG TP.HCM 2015 Đồng tác giả/4
2 Tìm trong di sản văn hoá phương Nam Sách tham khảo NXB. Văn hoá – Văn nghệ 2016 Đồng tác giả/2

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Đông Triều, “Đặc điểm nhân vật truyện Nôm binh dân”, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam vùng Nam bộ, số 10, tr.46-53 2005
2 Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Văn Hoài, “Giới thiệu một số văn bản Hán Nôm ở đinh Châu Phú (Châu Đốc – An Giang)”, Tạp chí Hán Nôm, số 6, tr.73-78 2006 8066-8639
3 Nguyễn Đông Triều, “Bàn về khái niệm Từ Việt cổ”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 11, tr.5-8 2006 0868-3409
4 Nguyễn Đông Triều, “Một số công trình nghiên cứu liên quan đến văn tế trung đại Việt Nam – Điểm lại và định hướng nghiên cứu”, Sách Bình luận văn học, niên giám 2009, tr.136-157 2010
5 Nguyễn Đông Triều, “Ảnh hưởng thuyết nhân quả và nghiệp báo trong một số bài văn tế Hán Nôm”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học niên giám 2010, tr.75-85 2011 1859-3208
6 Nguyễn Đông Triều, “Về một dị bản truyện Nôm Lâm Sanh tân thơ tìm được ở Tiền Giang”, Tạp chí Hán Nôm, số 1, tr.73-80 2011 8066-8639
7 Nguyễn Đông Triều, “Võ tướng Nam bộ Lê Văn Đức và bài Tế trận vong bệnh cố tướng sĩ văn”, Tạp chí Hán Nôm, số 4, tr.69-76 2012 8066-8639
8 Nguyễn Đông Triều, “Vài nét về nghệ thuật văn tế Hán Nôm qua Dụ tế huân thần”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học niên giám 2011, tr.166-175 2012 1859-3208
9 Nguyễn Đông Triều, “Khúc ngâm Viếng bạn bằng chữ Nôm của một nữ sĩ họ Nguyễn (sưu tầm tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang)”, Tạp chí Hán Nôm, số 1, tr.76-83 2013 8066-8639
10 Nguyễn Đông Triều, “Ý nghĩa và tổ hợp từ của một số chữ Hán có nghĩa ‘nhà’: gia, thất, ốc, xá, đường”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 13 (67), tr.77-86 9/2013

ISSN:

1809-3720

11 Nguyễn Đông Triều, “Giới thiệu bài văn tế hai chí sĩ Nam bộ Phan Văn Đạt và Lê Cao Dõng”, Thông báo Hán Nôm học năm 2012, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nxb. Thế Giới, tr.770-778 quý 1 năm 2014
12 Nguyễn Đông Triều, “Hoành phi, đối liên ở Thị xã Gò Công và nội dung của đối liên trong một số ngôi chùa ở vùng đất ấy”, Thông báo Hán Nôm học năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, tr.927-939 12/ 2014
13 Nguyễn Đông Triều, “Một văn bản Hán Nôm quý của Cụ Đồ Tư Mậu ở Tiền Giang”, Tạp chí Hán Nôm, số 2 (123), tr.62-75 5/2014 8066-8639
14 Nguyễn Đông Triều, “Nhân vật nữ trong truyện Nôm và vấn đề tài sắc mệnh”, Tạp chí Đại học Sài Gòn niên san Bình luận văn học 2013-2014, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, tr.104-114

quí 3 năm 2014

15 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Di sản văn hóa Hán Nôm đình Bình An (Tuy Phong, Bình Thuận)”, Xưa và Nay, số 451, tr.52-55 9/2014

ISSN:

868-331X

16 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Tư liệu Hán Nôm ở đền thờ Châu Văn Tiếp”, Xưa và Nay, số 452 , tr.48-50 10/ 2014

ISSN:

868-331X

17 Nguyễn Đông Triều, “Nội tổ của Lê Văn Duyệt và ngôi mộ cổ ở Cái Bè - Tiền Giang”, Xưa và Nay, số 453, tr.57-59 11/ 2014

ISSN:

868-331X

18 Nguyễn Đông Triều, Trần Thị Diệu Hiền, “Đối liên và bài thơ thạch khắc chùa Tiên Châu”, Xưa và Nay, số 454 , tr.54-55 12/ 2014

ISSN:

868-331X

19 Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Thái Hòa, “Chùa Vĩnh Phước An (Bạc Liêu) một di tích cần được bảo tồn”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 20 , tr. 64-69 11/ 2014

ISSN:

1809-3720

20 Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Đông Triều, “Ba đạo sắc phong cho Nguyễn Cư Trinh ở Công Thần miếu”, Xưa và Nay, số 455, tr.50-51 1/2015

ISSN:

868-331X

21 Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Đông Triều, “Thơ xuân Phan Thanh Giản”, Xưa và Nay, số 456 , tr.63-64 2/2015

ISSN:

868-331X

22 Nguyễn Đông Triều, Lê Anh Tuấn, “Một số tư liệu Hán Nôm ở Trung Nghĩa từ”, Xưa và Nay, số 457 , tr.12-15 3/2015

ISSN:

868-331X

23 Nguyễn Đông Triều, “Trần Phong sắc”, trong sách Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam, NXB. Hồng Đức - Tạp chí Xưa và Nay , tr.530-535 quý 2 năm 2015
24 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Vương Hữu Quang và bài thơ đề ở núi Ngô Khê (Hồ Nam, Trung Quốc)”, Xưa và Nay, số 459, tr.50-52 5/2015

ISSN:

868-331X

25 Nguyễn Đông Triều, “Hội quán Minh Hương dấu ấn văn hoá Việt và tư liệu Hán Nôm”, Xưa và Nay, số 459 , tr.55-57 5/2015

ISSN:

868-331X

26 Nguyễn Đông Triều, “Tuệ Thành hội quán di tích lịch sử văn hoá của người Hoa ở TPHCM”, Tạp chí khoa học Văn hoá và Du lịch, số 22-23 (76), tr.47-57 5/2015

ISSN:

1809-3720

27 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Giới thiệu một số sách Hán Nôm về giáo dục, gia lễ lưu hành ở miền Tây Nam bộ”, Xưa và Nay, số 462, tr.44-47 8/2015

ISSN:

868-331X

28 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Sách Phật giáo viết bằng chữ Nôm ở miền Tây Nam bộ”, Xưa và Nay, số 464, tr.62-65 10/ 2015

ISSN:

868-331X

29 Nguyễn Đông Triều, “Bài văn của Phan Thanh Giản nói về cách yêu hoa”, Thông báo Hán Nôm học 2014, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Nxb. Thế giới, tr.868-874 2015
30 Nguyễn Đông Triều, “Về hai bài văn tế sau đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789)”, Xưa và Nay, số 468, tr.40-43 2/2016

ISSN:

868-331X

31 Nguyễn Đông Triều, “Văn tế Hán Nôm và tinh thần nhân đạo dành cho tầng lớp thấp trong xã hội”, Xưa và Nay, số 469, tr.48-51 3/2016

ISSN:

868-331X

32 Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng, “Tổng trấn Gia Định thành Nguyễn Văn Nhơn và khu mộ cổ ở Sa-Đéc - Đồng Tháp”, Xưa và Nay, số 469 , tr.22-26 3/2016

ISSN:

868-331X

33 Nguyễn Đông Triều, “Hai ngôi đình ở thôn Long Mỹ xưa”, Tạp chí khoa học quốc tế Văn hoá và du lịch, số 2&3, tr.81-85 3&5/ 2016 1809-3720
34 Nguyễn Đông Triều, “Chùa Ngọc Hoàng một di tích độc đáo ở TP.HCM”, Tạp chí khoa học quốc tế Văn hoá và du lịch, số 4, tr.106-117 7/2016 1809-3720

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyễn Đông Triều, “Điền Gian – Nhà thơ tường phố”, Hội thảo quốc tế Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, in trong Kỷ yếu Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, 357-367, Nxb. Tổng Hợp TP. HCM, 2011, TP. HCM

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Nguyễn Đông Triều, “Cảm hứng vô thường trong một số bài văn tế Hán Nôm”, Kỷ yếu Hội thảo Văn học, Phật giáo với ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, 581-595 Nxb. Văn Hóa – Thông Tin, 2010

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 Từ 2004 đến nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Hội viên

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2005-2011 Trường ĐH Văn Hiến Giảng dạy
2 Từ 2007 đến nay Trường ĐH Văn Hóa Giảng dạy
3 2006-2011 Trường ĐH Lạc Hồng Giảng dạy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2016

                                                                               (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929