Đào Lê Na

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

   

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: ĐÀO LÊ NA

2. Ngày sinh: 17/08/1986

3. Nơi sinh: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn:Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:Giảng viên

6. Học vị: Tiến sĩ                                năm đạt: 2015

8. Liên lạc:

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh X     X     X     X    
2 Tiếng Hoa   X     X       X     X
….                        

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
 Từ 2008 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng viên

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2004 - 2008 Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Văn học

Truyện truyền kỳ trong văn học Việt Nam hậu kỳ trung đại

Thạc sỹ 2008  - 2011 Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Văn học Việt Nam

Kịch bản cải lương Nam Bộ trước năm 1945

Sau Đại học 2010-2011 Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HN Biên kịch điện ảnh- truyền hình Kịch bản phim điện ảnh “Trước bình minh”
Thạc sỹ 2011  - 2013 Trường Đại học Nguyên Trí, Đài Loan Quản lý nghệ thuật

“South Country – South of Country” – An art collaboration between Taiwan and Vietnam

Tiến sỹ 2011 - 2015 Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Lý luận văn học Lý thuyết cải biên học: từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh – Trường hợp Kurosawa Akira

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-    Lĩnh vực: Văn học, Nghệ thuật

-    Chuyên ngành: Văn học Việt Nam, Điện ảnh, Quản lý nghệ thuật

-    Chuyên môn: Biên kịch điện ảnh, Nghệ thuật điện ảnh, Lý thuyết nghệ thuật, Nghệ thuật ứng dụng, Tiếng Việt thực hành, Ngôn ngữ Việt Nam

 • Hướng nghiên cứu: lý thuyết nữ quyền trong nghệ thuật, cải biên học, nghệ thuật điện ảnh

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 “Ngh thut truyn thng Nam b - Thành tu và trin vng nghiên cu Cấp trường 2010-2011   Chủ nhiệm 30/08/2011 Khá
2 “Kho sát, đánh giá, bo tn di sn văn hc Nam B 1930 – 1945” Cp Đại hc Quc gia 2008-2011   Tham gia 2011 Tốt
             

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          
2          
         

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Văn học cận đại Đông Á Tham khảo   Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2011 Nhiều tác giả
2 Những vấn đề ngữ văn Tham khảo   Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM 2015 Nhiều tác giả
3 Văn hoá cải lương Nam Bộ Tham khảo   Nxb Văn hoá – Văn nghệ 2015 Nhiều tác giả
4 Nghệ thuật âm nhạc phương Đông Tham khảo   Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM 2014 Nhiều tác giả
5 Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá Tham khảo   Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM 2015 Nhiều tác giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          
2          
         

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 “Vấn đề cải biên tiểu thuyết Rừng Na Uy thành tác phẩm điện ảnh”, Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, số X3, tháng 12 2014   1859-0128  
2 “Bộ phim “La sinh môn” từ góc nhìn giải kiến tạo”, Tạp chí Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh, số 195 2014   1859-0136  
3 “Nuôi dưỡng văn hóa nghệ thuật truyền thống trong điện ảnh”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 363 2014   0866-8655  
4 “Nghiên cứu cải biên kịch bản sân khấu truyền thống của Kurosawa Akira”, ”, Tạp chí Văn hóa và Du lịch, số 16 2014   1809-3720  
5 Bài dịch “Triết học điện ảnh” (Tác giả Thomas E. Wartenberg), Tạp chí Văn hóa và Du lịch, số 24 2015   1809-3720  
6 “Lý thuyết văn hoá học và ứng dụng trong nghiên cứu cải biên”, Tạp chí Đại học Sài Gòn 2015   1859-3208  
7 “Văn học và điện ảnh – Hành trình chung và riêng”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, tháng 10 2015   0866-8655  
8 “Lý thuyêt giải kiến tạo và ứng dụng trong nghiên cứu cải biên”, Tạp chí Bình luận Văn học 2015   1859-3208  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Hiện đại hóa sân khấu truyền thống Nhật Bản và Việt Nam (qua Shin Kabuki và Cải lương)”, Hội thảo “Hiện đại hóa Văn học Nhật Bản và văn học các nước trong khu vực văn hóa chữ Hán”, năm 2010      
2

“Ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đến kịch bản cải lương Nam Bộ trước năm 1945”,Hội thảo “Việt Nam và Trung Quốc: những quan hệ văn hóa văn học trong lịch sử”, năm 2011

     
3

“Phương thức chuyển thể từ tác phẩm vănhọc sang kịch bản cải lương”,Hội thảo “Nhữnglằnranhvănhọc”, ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2011

     
4 “Rừng Na Uy – từ tiểu thuyết ăn khách Nhật Bản qua đôi mắt đạo diễn người Việt”, Hội thảo: “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa”, ĐHKHXH&NV TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013      
   5  Hi tho: “Sáng tác và ging dy sáng tác”, Đại hc Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan, tháng 10 năm 2013      

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 “Thi pháp truyn truyn k”, Hi tho “Văn hc và Văn hóa tâm linh”, Hà Ni tháng 03 năm 2014      
2 “Nuôi dưỡng và qung bá bn sc dân tc văn hóa ngh thut truyn thng trong đin nh – Gii pháp cho đin nh Thành ph H Chí Minh”, Hi tho Bn sc dân tc trong đời sng văn hóa, ngh thut thành ph H Chí Minh quá trình hi nhp quc tế hin nay, TP H Chí Minh tháng 07 năm 2014      
3 “T tác gi văn hc đến tác giảđin nh”, Thông báo Khoa hc Ng văn tháng 12 năm 2014      
  4

“Âm nhc trên sân khu ci lương”, Hi tho “Ngh thut âm nhc phương Đông: Bn sc và giá tr”, tháng 12 năm 2014

     

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2010

Sinh viên đạt gii khuyến khích Eureka

Thành Đoàn TP.HCM       2010
2 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2011

Sinh viên đạt gii nhì Tài năng khoa hc tr Vit Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011
       

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        
2        
       

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      
2      
     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929