Huỳnh Như Phương

Email In
Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

I.                Bản thânHuỳnh Như Phương

 

Họ và tên: HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Năm sinh: 1955

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Địa chỉ nhà riêng: 10K Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Điện thoại: Nhà riêng:    8444455         Mobile: 0918286219

E-mail:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trình độ ngoại ngữ :  Nga (nghe, nói, đọc, viết) ; Pháp (nghe , nói, đọc, viết) ; Anh (đọc).

Học vị : Tiến sĩ              Năm cấp : 1990

Học hàm : Phó giáo sư  Năm phong : 2001

               Giáo sư        Năm phong: 2010

II.    Quá trình học tập và làm việc:

 

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Văn khoa Sài Gòn

Đại học Văn khoa TP. HCM

Đại học Tổng hợp Hà Nội

   Triết học    

 

   Văn học

 

   Văn học

 

 

 

 

1979

Thạc sĩ

 

 

 

Tiến sĩ

Viện Văn học thế giới thuộc Viện hàn lâm KH Liên Xô

  Lý luận văn học

1990

Thực tập sinh khoa học (cả nghiên cứu sau TS)

 

 

 

Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm…đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

   1979-1986

Cán bộ giảng dạy

Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM

 

   1986-1990

Nghiên cứu sinh

Viện Văn học thế giới thuộc Viện Hàn Lâm KH Liên Xô

 

 1991- 1994

 

 

 1994-2001

 

 

 2001 đến nay

 

 1991 đến nay

 

 1995 đến nay

 

 1999, 2000

 

Phó Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn

 

Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn và Báo chí ; Trưởng bộ môn Báo chí

 

Phó giáo sư

 

Giảng viên thỉnh giảng

 

Giảng viên thỉnh giảng

 

Giảng viên thỉnh giảng

Trường Đại học Tổng hợp TP HCM

 

Trường ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM

 

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM

 

Trường Đại học Đà Lạt

Đại học Paris7-Denis Diderot

 

           

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu:         Văn học và mỹ học

Hướng nghiên cứu:         Lý luận văn  học

Đề tài nghiên cứu các cấp :

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

KX.06, Nhà nước

1992-1996

 

Tham gia

26-10-1996

Khá

2

Cảm hứng nghệ thuật của văn xuôi VN đương đại

B.93.07.31, Cấp Bộ

1993-1995

 

Chủ nhiệm

30-12-1995

Tốt

3

Những vấn đề và thành tựu của văn học VN thời kỳ 1945-1975

B94.07.26,

Cấp Bộ

1995-1997

 

Chủ nhiệm

14-3-1997

Tốt

4

Quan niệm văn học của các nhà hình thức luận ở Nga đầu thế kỷ XX

73T/04

Cấp Trường

2004-2006

 

Chủ nhiệm

31-10-2006

Tốt

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giải thưởng khoa học và nghệ thuật đã nhận :

III. Thành tựu đào tạo

 

Kết quả đào tạo sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ)

TT

Tên học viên

Bậc đào tạo

Tên đề tài

Năm tốt nghiệp

1

Nguyễn Thị Hồng Nam

  Tiến sĩ

Quan niệm nghệ thuật trong tác phẩm của các nhà thơ thuộc phong trào Thơ Mới 1932-1945

1999

2

 

3

 

 

4

 

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

21

 

22

 

23

 

Nguyễn Quốc Khánh

Hoàng Thị Hồng Hà

 

 

Nguyễn Viết Ngoạn

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Hoàng Thị Hồng Hà

 

Vũ Bích Vân

 

Phan Quốc Lữ

 

 

Nguyễn Văn Hà

 

Lê Thị Thanh Tâm

Lý Hoàn Thục Trâm

 

Lại Thị Hồng Vân

 

Nguyễn Ngọc Điệp

 

Bùi Thị Thu Thủy

 

 

Đinh Thanh Thuỷ

 

 

 

 Hồ Thị Xuân Quỳnh

 

Nguyễn Văn Đông

 

Trần Thuý An

 

  Nguyễn Bá Long

 

Trần Thị Hảo

 

 Phạm Thị Bích Ly

 

Vũ Thị Mai

 

Nguyễn Thị Triều Trang

 

  Tiến sĩ

 

 Tiến sĩ

 

 

Tiến sĩ

 

 

Tiến sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

 

Thạc sĩ

 

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

 Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

 

Thạc sĩ

Thi pháp thơ Chế Lan Viên

 

Những đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi VN cuối những năm 80-đầu những năm 90

 

Con người cá nhân trong văn học VN giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX

Con người và những giá trị văn hoá truyền thống trong văn xuôi đô thị miền Nam 1954-1975

Vấn đề con người trong văn xuôi VN những năm 80

 

Tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

Đặc điểm văn xuôi trữ tình thời kỳ 1932-1954

 

Tiểu thuyết VN từ 1975 đến 1990 - đặc điểm và thành tựu

 

Trí tuệ và cảm xúc trong thơ Chế Lan Viên

Sự khám phá và thể hiện xung đột trong tiểu thuyết VN những năm 80

 

Chất sử thi và chất trữ tình trong tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu

Vấn đề lao động nhà văn trong các trước tác của Nguyễn Hiến Lê

 

Văn xuôi nghệ thuật của Xuân Diệu

 

 Văn hoá và con người Nam Bộ trong tác phẩm Sơn Nam

 

Vấn đề tiếp nhận văn học đương đại và thị hiếu thẩm mỹ của thanh niên ngày nay

Văn hoá và con người Nam Bộ trong văn xuôi Bình Nguyên Lộc

Người phụ nữ hiện đại qua cái nhìn của một số nhà văn nữ

 

Cảm hứng trữ tình-sử thi trong thơ Lê Anh Xuân

Truyện rất ngắn trong văn học VN đương đại (1986-2005)

 

 Chất thơ trong truyện ngắn thời chống Mỹ

Phong cách thơ Nguyễn Duy

 

 Phong cách thơ Chim Trắng

2000

 

2003

 

 

 

2004

 

2008

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

2000

 

2000

 

 

2001

 

2001

 

2002

 

2004

 

2005

 

2006

 

2006

 

2006

 

2006

 

 

2007

 

 

         2007

 

         2008

 

 

IV. Danh mục các tác phẩm chính:

 

Các công trình KHCN đã công bố

 

1. Huỳnh Như Phương, Suy nghĩ về yếu tố đạo lý trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Kỷ yếu hội nghị khoa học về Nguyễn Đình Chiểu, NXB Khoa học xã hội, 1984.

2. Huỳnh Như Phương, Mấy ý kiến về công tác lý luận và phê bình văn học ở TP. HCM, Tạp chí Văn học, số 2-1986.

3. Huỳnh Như Phương, Văn xuôi những năm 80 và vấn đề dân chủ hoá nền văn học, Tạp

   chí Văn học số 4-1991.

4. Huỳnh Như Phương, Văn học hôm nay đang nhìn lại chính mình, Tạp chí Văn học số 1-

    1993.

5. Huỳnh Như Phương, Để lý luận văn học trở thành môn học thực sự có ích cho học sinh,

    Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nhận xét chương trình, sách giáo khoa văn học- làm văn,

    NXB Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Huế, 1993.

6. Huỳnh Như Phương, Đọc những truyện ngắn của nhóm Việt, Niên giám Bình luận văn

     học, NXB Khoa học xã hội, 1999.

7. Huỳnh Như Phương, Trường phái hình thức Nga và văn xuôi tự sự, Tạp chí Văn học số

    5-2002.

8. Huỳnh Như Phương, Francesco Petrarca: tổ quốc, tình yêu và thơ ca, Tạp chí Nghiên

    cứu văn học số 8-2004.

9. Huỳnh Như Phương, Mấy công trình lý luận văn học xuất bản ở Nga 5 năm gần đây, Tạp

    chí Nghiên cứu văn học số 1-2005.

10. Huỳnh Như Phương, Môn lý luận văn học trong trường đại học, Tạp chí Nghiên cứu

     văn học số 4-2006.

11. Huỳnh Như Phương, Lê Đình Kỵ trong lý luận – phê bình văn học, in trong Tuyển tập Lê Đình Kỵ, NXB Giáo dục, 2006.

 

Các giáo trình, sách đã công bố

 

 

TT

Tên giáo trình

(sách, TLTK…)

Tên tác giả

(các tác giả)

Nơi công bố

(tên nhà xuất bản)

Năm công bố

1

 

2

 

  3

 

4

 

 5

 

 

6

 

7

Dẫn vào tác phẩm văn chương

  Những trang viết, những nhịp cầu

 

Những tín hiệu mới

 

Mỹ học đại cương      

 

  Lý luận văn học – vấn đề và suy nghĩ  

 

Trường phái hình thức Nga

Những nguồn cảm hứng trong văn học

 

Huỳnh Như Phương

 

Huỳnh Như Phương, Nguyễn Hương Tâm

 

Huỳnh Như Phương

Lê Ngọc Trà(CB), Lâm Vinh, Huỳnh Như Phương

 

 Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Như Phương

 

 

Huỳnh Như Phương

 

Huỳnh Như Phương

 

Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM,

 

NXB Mũi Cà Mau

 

NXB Hội Nhà văn

 

NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội

 

NXB Giáo dục, Hà Nội

 

NXB Đại học quốc gia TP. HCM

NXB Văn nghệ

1986.

 

1986

 

 1994

 

1994, Đại học Huế tái bản 1996, 1998

 

1995, tái bản 1998,1999.

 

2007

2008

 

Sáng tác và dịch văn học: Ngôi nhà và con người, NXB Văn Nghệ, Tp. HCM, 2006.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 22:05 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 2992 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả