Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cựu sinh viên Quỹ học bổng

Văn học qua tấm gương lý luận – phê bình

Email In

Lý luận - phê bình văn học:  thực trạng và khuynh hướng (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009) là cuốn sách tập hợp 15 bài viết của GS Nguyễn Văn Hạnh từ năm 1998 đến nay. Đây là những tiểu luận được thực hiện trong những thời gian khác nhau, nhưng nhờ tập trung vào một chủ đề nên tạo được tính hệ thống cho cuốn sách.

                    Nội dung cuốn sách bao gồm ba phần chính. Trước hết là những bài viết về một số vấn đề lý luận văn học cơ bản đồng thời có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn hiện nay: bản chất và ý nghĩa của văn học, mối quan hệ giữa văn hoá và văn học, tự do tư tưởng và tự do sáng tác… Tiếp đó là những suy nghĩ về vai trò, nhiệm vụ của lý luận và phê bình văn học; về yêu cầu đặt ra cho người làm công tác lý luận - phê bình trên bình diện xã hội và trong phạm vi nghề nghiệp. Sau hết, tác giả dành những trang cuối sách để bàn về một số hiện tượng trong đời sống lý luận, phê bình và sáng tác: Thi nhân Việt Nam  của Hoài Thanh, thơ Việt Nam sau 1975, thơ Quảng Nam thế kỷ XX… Ba phần này hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Trong những bài viết thiên về lý luận cũng có nhiều ý kiến đúc kết từ thực tiễn và soi sáng cho đời sống văn học. Ngược lại, những bài viết phân tích các hiện tượng văn học sử cũng nằm trong mạch văn chung có thiên hướng lý luận của tác giả.

       Sở dĩ công trình có tính nhất quán về mặt nội dung là vì các luận điểm ở đây được xây dựng và triển khai trên một nền tảng chung: tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao của tác giả đối với việc xây dựng một nền lý luận - phê bình tiên tiến, hiện đại và một nền văn học có phẩm chất dân tộc và giá trị nhân văn sâu sắc. Tinh thần đó xuyên suốt trong 320 trang sách, thể hiện nổi bật ở những chỗ tác giả đề cao truyền thống đồng thời với việc ủng hộ, cổ vũ sự cách tân trong văn học; đòi hỏi tính chuyên nghiệp của người làm lý luận - phê bình đồng thời với việc tôn trọng sự tiếp nhận của bạn đọc; khẳng định sức sống của lý luận mác-xít đồng thời kêu gọi học tập, tiếp thu lý luận và phương pháp luận hiện đại…

       Cuốn sách này gắn liền với giai đoạn mà sự đổi mới văn học trải qua những cuộc thảo luận và tranh luận sôi nổi, có tác dụng thúc đẩy quá trình tìm tòi suy nghĩ của các nhà lý luận - phê bình cũng như những người sáng tác. Vì vậy cuốn sách cũng phản ánh không khí học thuật và văn nghệ của thời đại, đồng thời thể hiện sự trăn trở của tác giả trước những vấn đề nóng bỏng của văn học. Từ đó, cuốn sách có tác dụng gợi ý, trao đổi trong tinh thần đối thoại với tất cả những người quan tâm cùng chia sẻ một niềm tin rằng “qua thảo luận, tranh luận, nhiều điều sẽ sáng tỏ, giúp cho nền văn học chúng ta phát triển thuận lợi và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn”. Tất cả các bài viết đều đã được công bố trên báo chí hay trong các hội nghị khoa học, nên bước đầu đã được thử thách trong dư luận.

        Là một nhà khoa học hàng đầu trên lĩnh vực lý luận - phê bình văn học ở nước ta, trong công trình này, bằng sự trải nghiệm và những suy nghĩ đến độ chín, GS Nguyễn Văn Hạnh đã tìm cách lý giải hướng đi của văn học đương đại qua tấm gương của lý luận – phê bình. Điều đó được trình bày bằng một văn phong mạch lạc, khúc chiết và nồng nhiệt. Có thể nói Lý luận - phê bình văn học: thực trạng và khuynh hướng là một cuốn sách có giá trị thực tiễn, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học hiện nay.

 

Các nhà tài trợ

 _logo_a_chau_1_1381809468.jpg

Thành viên trực tuyến

Hiện có 12066 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả