Mẫu báo cáo thực tập hướng nghiệp

Email In
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

 

 

 

 

 

Phần 1: BÁO CÁO THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP

 

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN:

MÃ SỐ SV:

 

TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 201…


MỤC LỤC

 

Phần 1: BÁO CÁO THỰC TẬP

 

A. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

1. Họ và tên sinh viên:

2. Mã số SV:                                                                    3. Nam/ nữ:

4. Lớp:                                                                              5. Khóa:

6. Ngày sinh:                                                                   7. Nơi sinh:

8. Địa chỉ thường trú:

9. Địa chỉ hiện nay:

10. Điện thoại di động:                                        11. ĐT nhà:

12. Địa chỉ Email:

 

B. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

13. Cơ quan đến thực tập:

14. Họ và tên trưởng đơn vị trực tiếp (Phòng ban thực tập):

15. Địa chỉ cơ quan:

16. Điện thoại cơ quan:                                     

17. Địa chỉ email cơ quan:                              

18. Địa chỉ trang web cơ quan:

 

C. LỊCH THỰC TẬP

19. Thời gian thực tập:

20. Công việc cụ thể:

21. Kết quả cụ thể:

22. Ý kiến của cơ quan đơn vị:

a) Về thái độ làm việc của SV thực tập (chừa trống 5 dòng):

b) Về trình độ khả năng của SV (chừa trống 5 dòng):

c) Ý kiến về việc SV cần phải trau dồi thêm thái độ, kỹ năng làm việc gì nữa (chừa trống 5 dòng):

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN             ……., ngày ……. tháng … năm 20

 

Phần 2: MINH CHỨNG THỰC TẬP

(minh chứng về kết quả thực tập của SV)

A. NHẬT KÝ THỰC TẬP

B. MINH CHỨNG

(Bài báo, văn bản, bài giảng…)

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 03:45 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 2088 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả