Thông báo v/v triển khai hoạt động thực tập hướng nghiệp cho SV năm thứ 3

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VĂN HỌC – NGÔN NGỮ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../ TB-VHNN

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

(V/v triển khai hoạt động thực tập hướng nghiệp cho sv năm thứ 3)

 

            Nhằm tạo cơ hội làm quen với công việc trong tương lai và tăng cường tính chủ động của sinh viên, Khoa Văn học và Ngôn ngữ có chủ trương đưa môn Thực tập hướng nghiệp vào trong chương trình:

Đây là một môn tự chọn, 3 tín chỉ, dành cho sinh viên đã học hết HK6 (hết năm thứ ba) cả 3 chuyên ngành Văn học, Hán Nôm, Ngôn ngữ của Khoa.

Thời gian thực tập: sau khi kết thúc học kỳ 6, trong học kỳ 7, học kỳ 8 (từ tháng 7 đến tháng 5 năm sau hàng năm) với hai phương thức: thực tập toàn thời gian trong hè và/ hoặc vừa học vừa thực tập trong học kỳ 7, 8.

Nơi thực tập: sinh viên tự liên hệ theo sở thích và khả năng, điều kiện của mình.

Các bước tiến hành thực tập:

1)      Sinh viên tự mình tìm nơi thực tập. Nếu thấy cần thiết SV có thể đề nghị  BCN Khoa cấp Thư ngỏ gửi cơ quan công ty để SV đi liên hệ (mẫu kèm theo)

2)      Sau khi sinh viên đã tìm được nơi nhận thực tập (có phản hồi của cơ quan đó bằng điện thoại hoặc ý kiến vào Thư ngỏ), sinh viên báo với chuyên viên giáo vụ Khoa để Khoa và Trường gửi công văn chính thức đến cơ quan, công ty thực tập

3)      Sinh viên thực tập ít nhất là một tháng, có thể vừa học vừa thực tập. Sinh viên thực tập vào học kỳ nào (hè, hoặc HK7-8) thì phải đăng ký môn học vào đầu HK ở phòng Đào tạo và nộp điểm vào cuối học kỳ ấy. Kết thúc thời gian thực tập SV phải mang Báo cáo thực tập (theo Mẫu dưới đây) có nhận xét của cơ quan, công ty mình thực tập về cho Khoa chấm điểm.

Các sinh viên năm thứ 3 có nguyện vọng thực tập hướng nghiệp cần đọc kỹ thông báo này để biết và thực hiện đúng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

    TRƯỞNG KHOA

- SV năm thứ 3, Khoa VH-NN;

- Lưu VP.

 

 

 

(đã ký)

    PGS.TS. LÊ GIANG

    

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 03:55 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 5945 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả