Thư mục tài liệu có liên quan đến chủ đề Hội thảo (1)

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Tài liệu tham khảo cho hội thảo Xây dựng chuẩn mực chính tả

STT

Tác giả

Tên bài viết

Nguồn

1

Diệp Quang Ban

Tìm cách giúp thêm cho học sinh viết đúng câu tiếng Việt

TCNN, 1972, số 2, tr.61-63

2

Nguyễn Trọng Báu

Từ điển chính tả tiếng Việt thông dụng

 2007,  NXB Khoa học xã hội

3

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Ban hành kèm theo quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Đỗ Hữu Châu

Mấy vấn đề tổng quát trong việc chuẩn mực hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ vựng-ngữ nghĩa

TCNN, 1980, số 3, tr.52-60

5

Nguyễn Văn Chiến

Báo động tình trạng pha tạp tiếng Việt

ngonngu.net,

28/11/2007

6

Nguyễn Đức Dân

Hệ thống tên tắt trong các nền kinh tế

TCNN, 1978, số 3, tr.49-57

7

Nguyễn Đức Dương

Trở lại vấn đề sửa lỗi chính tả cho học sinh phổ thông

TCNN, 1986, số 2, tr.30-35

8

Huỳnh Thị Điệp

Sổ tay viết đúng Hỏi Ngã

2009, NXB Thanh Niên

9

Nguyễn Thị Bích Hà

Mấy nhận xét về đặc điểm thuật ngữ thương mại tiếng Việt

TCNN, 1999, số 6, tr.73-80

 

10

Nguyễn Thị Hai

Một vài suy nghĩ về hai con chữ I-Y và cách đặt dấu giọng

 Tạp chí Ngôn ngữ, số 12/2011, tr.47-54

11

Dương Lan Hải

Bàn thêm một số điểm xung quanh việc viết hoa tên riêng

TCNN, 1972, số 1, tr. 53-60

12

Võ Xuân Hào

Dạy học chính tả cho học sinh Tiểu học theo vùng phương ngữ: dùng cho đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

2009, NXB Giáo dục

13

Lê Trung Hoa

Sổ tay mẹo luật chính tả

1986, NXB Trẻ

14

Lê Khả Kế

Về vấn đề thống nhất và chuẩn hóa thuật ngữ khoa học tiếng Việt

TCNN, 1979, số 3-4, tr. 25-44

15

Nguyễn Văn Khang

Từ điển chính tả tiếng Việt phổ thông

 2003, NXB Khoa học xã hội

16

Nguyễn Văn Khang

Về dự thảo quy định cách viết, cách đọc tên riêng nước ngoài trong các văn bản quản lí Nhà nước

ngonngu.net,

22/03/2007

17

Vũ Khúc

Gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

ngonngu.net, 18/09/2007

18

Chí Kiên

Mấy ý kiến về vấn đề dạy và học chính tả

TCNN, 1974, số 1, tr.59-62

19

Nguyễn Lanh

Nên gọi các tên riêng nước ngoài như thế nào?

TCNN, 1970, số 2, tr.63-64

20

Nguyễn Lân

Muốn đúng chính tả

2010, NXB Văn hóa thông tin

21

Đặng Ngọc Lệ

Về cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên sách báo

TCNN, 1998, số 2, tr.50-52

22

Nguyễn Quang Lệ

Về việc viết hoa tên riêng

TCNN, 1972, số 4, tr.58-59

23

Ngô Thanh Loan-Nguyễn Tam Phù Sa

Chính tả tiếng Việt

2008,  NXB Lao Động

24

Nguyễn Huy Minh

Quy tắc viết hoa tên người, tên đất

TCNN, 1973, số 2, tr.63-64

25

Phan Ngọc

Chữa lỗi chính tả cho học sinh

1982, NXB Giáo dục

26

Hoàng Phê

Một số nguyên tắc giải quyết vấn đề chuẩn hóa chính tả

TCNN, 1976, số 1, tr.1-10

27

Hoàng Phê

Tuyển tập ngôn ngữ

2008, NXB Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học

28

Hoàng Phê

Vấn đề cải tiến và chuẩn hóa chính tả

TCNN, 1979, số 3-4, tr. 2-24

29

Hoàng Phê

Về quan điểm và phương hướng chuẩn hóa tiếng Việt

TCNN, 1976, số 4, tr.1-14

30

Hoàng Phê - Đào Thản -Hoàng Văn Hành

Sổ tay dùng từ tiếng Việt

2002, NXB Khoa học xã hội

31

Nguyễn Kim Thản -Võ Huỳnh Mai

Sổ tay chính tả

1970, NXB TP. Hồ Chí Minh

32

Lê Phương Thanh

Viết đúng chính tả tiếng Việt,

2009, NXB Hồng Đức

33

Nguyên Thành

Một số nguyên tắc khi đọc chữ tắt tiếng Việt trên sách báo

TCNN, 1995, số 1, tr.77-79

34

Lý Toàn Thắng

Tự pháp và quy tắc chính tả tiếng Việt

TCNN, 1982, phụ trương 1, tr.23-27

35

Trần Thị Thìn

Một ý kiến nhỏ về cách ghi dấu thanh trên văn bản tiếng Việt

TCNN, 1995, số 1, tr.72-76

36

Nguyễn Cảnh Toàn

Một số vấn đề xung quanh việc chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ

TCNN, 1983, số 4, tr.2-7

37

Nguyễn Đức Tồn

Một số vấn đề nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ tiếng Việt trong thời kì hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay

Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/2011, tr. 1-10

38

Hoàng Mạnh Tuấn

Về công tác tiêu chuẩn hóa thuật ngữ khoa học kĩ thuật

TCNN, 1970, số 4, tr. 36-43, 47

39

Hoàng Tuệ

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

TCNN, 1980, số 1, tr.11-26

40

Hoàng Tuệ

Nhìn lại công việc chuẩn hóa tiếng Việt

TCNN, 1983, số 1, tr. 1-11

41

Ngọc Văn

Thống nhất cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trên sách báo tiếng Việt

TCNN, 1979, số 3-4, tr.196-200

42

Bùi Khắc Việt

Vấn đề dấu nối trong chính tả

TCNN, 1979, số 3-4, tr. 60-62

43

Trương Việt

Chính tả dành cho người miền Nam

2003, NXB Thanh Niên

44

Văn Việt

Gạn đục khơi trong: Lỗi về chính tả và dấu câu

TCNN, 1971, số 1, tr.69-70

45

Lương Vũ

Thống nhất tên gọi các sách biên soạn về thuật ngữ

TCNN, 1971, số 1, tr.64-65

46

Nguyễn Như Ý

Từ điển chính tả học sinh

2009, NXB Giáo dục

47

Nguyễn Như Ý (CB)

Từ điển chính tả tên người nước ngoài

1995, NXB Khoa học xã hội

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 17:33 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 3910 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả