Thành sự bất thuyết

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Thành sự bất thuyết
Toại sự bất gián
Kí vãng bất cữu
(Luận ngữ - Bát dật)
 
Nguồn: Blog Huỳnh Chương Hưng - www.huynhchuonghung.com