Thành sự bất thuyết

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Thành sự bất thuyết
Toại sự bất gián
Kí vãng bất cữu
(Luận ngữ - Bát dật)
 
Nguồn: Blog Huỳnh Chương Hưng - www.huynhchuonghung.com
 

Các nhà tài trợ

                 http://www.gardenmedia.vn/kcfinder/upload/images/logoHTV.png

Thành viên trực tuyến

Hiện có 2174 khách Trực tuyến