Thông báo v/v Đăng ký đề tài luận văn cao học đợt 1 năm 2011

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV TP.HCM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Khoa Văn học và Ngôn ng                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 08  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v  ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC KHOÁ 2011 ĐỢT 01

CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM (VHVN), VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI (VHNN), NGÔN NGỮ HỌC (NNH)

Để đảm bảo thời gian cho việc thực hiện luận văn theo Quy chế đào tạo Sau đại học, nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ trân trọng thông báo đến các anh chị học viên cao học các ngành VHVN, VHNN, NNH khóa 2011 đợt 01 về thời gian nộp và bảo vệ đề tài luận văn cao học như sau:

1. Thời gian nộp: hạn chót ngày 12/10/2012

2. Thời gian bảo vệ: dự kiến cuối tháng 10 năm 2012

3. Các yêu cầu khi nộp đề cương: Nội dung đề cương theo mẫu đăng ký đính kèm hoặc tại trang web: khoavanhoc-ngonngu.edu.vn. Mỗi học viên sẽ nộp 4 bản đề cương và 4 phiếu đăng ký đính kèm bằng văn bản và 1 file qua địa chỉ email của lớp trưởng như sau:

- Ngành NNH, Phan Thanh Tâm: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại: 0908 568 082

- Ngành VHNN, Dương Minh Ngọc:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại:  0919 434 845

- Ngành VHVN, Lê Thị Như Vân: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại: 0976 852 662

Các lớp trưởng sẽ thu tất cả các đề cương bằng văn bản và nộp lại cho giáo vụ Sau đại học chậm nhất là ngày 12/10/2012. Riêng file mềm lớp trưởng sẽ tổng hợp lại từ các thành viên trong lớp thành một file, và nộp qua địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Để đảm bảo tiến độ của toàn khoá, đề nghị các học viên nộp đúng thời hạn trên.

4. Về đề tài: Đề tài luận văn có thể do học viên tự đề xuất, hoặc có thể chọn trong số đề tài mà các bộ môn đưa ra. Những đề tài này sẽ được gửi đến các lớp vào cuối tháng 9 năm 2012. Đề tài sau khi được hội đồng thông qua thì không được thay đổi nữa./

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Diễm

ĐT: 09.4569.4569, Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 TS. NGUYỄN NGỌC QUẬN (Đã ký)


Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 04 Tháng 8 2012 07:38 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 3562 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả