Nguyễn Thị Phương Thúy

Email In
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thuý

2. Ngày sinh: 24/03/1987        3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn: Văn học Việt Nam

Chức vụ: trợ giảng

5. Học vị:  Thạc sĩ (Đại học Queenlands, Australia)               năm đạt: 2011

6. Học hàm:                             năm phong:

7. Liên lạc:

TT

 

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

Địa chỉ: 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.I

294/13 – Xô Viết Nghệ Tĩnh – P21 – Bình Thạnh – Tp.HCM

2

Điện thoại/ fax

38243326

0985607180

3

Email

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Website

www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

 

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Anh

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

9. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

11/ 2009 đến nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ –  ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM

Giảng viên (trợ giảng)

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2005 - 2009

ĐHKHXH&NV

Văn học

Nhà văn Trúc Hà, cuộc đời và sự nghiệp

Thạc sỹ

 

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

 

Tiến sỹ Khoa học

 

 

 

 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.      Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

1.1.  Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Ngữ văn

-          Chuyên ngành: Văn học

-          Chuyên môn:

1.2.  Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Nam Bộ

2. Văn học đô thị miền Nam 1954-1975

2.      Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

  Sưu tầm, khảo sát và đánh giá văn học Nam Bộ 1945 - 1954 

 Cấp trọng điểm Đại học Quốc gia TP. HCM

2009-2011

 

 Tham gia

 Chưa nghiệm thu

 

 

3.      Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

Tên SV ,HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

 

 

 

 

 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

Đồng tác giả

Bút danh

1

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sách xut bn trong nước

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

  Bình luận văn học 2009

 

 Nxb Văn hóa Sài Gòn

 2010

 Đồng tác giả

 

2

Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

 

Nxb Văn hoá Thông tin

2010

Đồng tác giả

 

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

 

 

 

 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

 Nguyễn Thị Phương Thuý, Vũ Anh Khanh, Tạp chí Đại học Sài Gòn số chuyên đề Bình luận văn học - Niên giám 2011.

 

 1859-3208

 

2

 Võ Văn Nhơn - Nguyễn Thị Phương Thuý, Vũ Anh Khanh - cây bút hàng đầu của dòng văn học tranh đấu miền Nam 1945-1954, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1(2012)

 

 

 1859-2856

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Thuý, Mảng văn học trên báo Sống (1935), Hội nghị khoa học sinh viên các trường đại học khoa học cơ bản toàn quốc lần thứ nhất, Đại học Khoa học Huế, 12/2009

 

 

 

2

Nguyễn Thị Phương Thuý, Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Bắc, Hội thảo “Văn học, Phật giáo và 1000 năm Thăng Long”, 8.2010, Bình Dương

 

 

 

 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

Giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Đề tài: Mảng văn học trên báo Sống (1935)

ĐHKHXH&NV

2009

2

Giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ

Đề tài: Bước đầu khảo sát văn học mạng Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2008

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 10:59 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 3352 khách Trực tuyến