21102016Thứ 6
Mới nhấtThứ 5, 20 10 2016 5am

Home

Bộ môn Nghệ thuật học

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước ngoài...

Nhân sự

Trưởng Bộ môn - Trần Thị Phương Phương

Trần Lê Hoa Tranh 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm

Trần Tịnh Vy

Đào Lê Na