Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh

Bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh

Nhân sự

Trưởng Bộ môn - Trần Lê Hoa Tranh 

 Đào Thị Diễm Trang

Trần Tịnh Vy

Đào Lê Na