ON LITERARY REVIEWS IN VIETNAM IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: THE FRENCH INFLUENCE AS A MODEL

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

 Cao Việt Dũng, MA


(Institute of Literature, Hanoi, VN)
 
ABSTRACT

Research on literary reviews in the past can be taken differently than concentrating on particular phenomena and some great characters. The works of collecting and description help us to recognise some elements of the “model” of the literary press.
This paper will discuss the influence of french literary reviews on vietnamese ones, with material from french and vietnamese exemples, as well as from some important french researches on the problem issued in the late twenty years. This transposition of model had caused many changes in the literary atmosphere of the period and, as a consequence, some new types of author appeared and gradually got key positions.

 

 Tạp chí văn chương đầu thế kỷ XX tại Việt Nam, nhìn nhận

từ cấp độ mô hình


Cho tới nay, nghiên cứu báo chí, đặc biệt là báo chí văn chương, chủ yếu đi theo hướng sưu tầm, khảo sát các trường hợp cụ thể hoặc các nhóm trường hợp. Có thể đặt vấn đề ở cấp độ mô hình để tìm hiểu cơ chế hoạt động trong phạm vi rộng hơn.

Từ các tạp chí văn chương Pháp tồn tại tương đối đồng thời với các tạp chí văn chương Việt Nam trước 1945, cũng như các công trình nghiên cứu về lịch sử báo chí của Pháp trong vòng 20 năm gần đây, bài viết cố gắng chỉ ra những ảnh hưởng then chốt về mô hình tổ chức, hoạt động, của tạp chí Pháp tới tạp chí Việt Nam. Cùng với đó là các hệ quả tất yếu của mô hình ấy lên môi trường văn chương và làm xuất hiện những dạng tác giả đặc thù chưa từng có trong lịch sử trước đây.

 

ThS. Cao Việt Dũng, MA

Viện Văn học,

20 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam

 

Email:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 3 2010 05:15 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 4288 khách Trực tuyến