01072016Thứ 6
Mới nhấtThứ 6, 01 07 2016 9am

HT Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ

Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ - Danh sách đăng ký viết tham luận

15 ngày trước  |  VH-NN

 

ĐĂ NG KÝ VI T THAM LUẬN HỘI THẢO

NHỮNG VẤN Đ V Ă N HỌC VÀ NGÔN NGỮ NAM BỘ

Loading...

Nghiên cứu

SETTING
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo tổng kết Hội thảo Viết bởi Trần Thị Phương Phương - Trần Lê Hoa Tranh Lượt xem: 7241
Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa Viết bởi Công an TpHCM Lượt xem: 6991
Sáng tác song ngữ Viết bởi SV CNTN Lượt xem: 6977
Dịch thơ Viết bởi SV CNTN Lượt xem: 6872
Trao hình hài mới cho hồn thơ xưa Viết bởi Nhật Chiêu Lượt xem: 6999