Cao học và Nghiên cứu sinh

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chứng chỉ ngoại ngữ đối với NCS là người Việt Nam và đối với HVCH, NCS là người nước ngoài Thứ hai, 10 Tháng 8 2015 Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM 145
2 Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012 Thứ hai, 10 Tháng 8 2015 Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM 148
3 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015 Thứ năm, 16 Tháng 7 2015 P. SĐH 221
4 Chương trình đào tạo thạc sĩ 2015 của ĐHQG-HCM Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 ĐHQG-HCM 240
5 Chương trình đào tạo tiến sĩ 2015 của ĐHQG-HCM Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 ĐHQG-HCM 242
6 Thông báo Về việc đăng ký đề tài luận văn cao học khoá 2014 đợt 01 các lớp ngành Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài và Ngôn ngữ học Thứ tư, 06 Tháng 5 2015 VH-NN 295
7 Danh sách thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo tại khoa VH&NN từ khóa 1995 đến khóa 2003 Thứ năm, 19 Tháng 3 2015 VH-NN 403
8 Danh sách thạc sĩ và tiến sĩ in trong kỷ yếu năm 2000 của Khoa VH&NN Thứ năm, 19 Tháng 3 2015 VH-NN 361
9 Danh sách NCS nợ học phí, khóa 2013 Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 P.KHTC 349
10 Danh sách NCS nợ học phí, khóa 2012 (tuyển sinh đợt 02) Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 P.KHTC 347
 
Trang 1 của 18

Các nhà tài trợ

                 http://www.gardenmedia.vn/kcfinder/upload/images/logoHTV.png

Thành viên trực tuyến

Hiện có 5472 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả