Đại học hệ chính quy

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Danh sách đề tài NCKHSV và mẫu đề cương đăng ký Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 VH-NN 98
2 Đề tài niên luận 1, chuyên ngành Ngôn ngữ học (K.2012), HK II năm học 2014-2015 Thứ tư, 28 Tháng 1 2015 VH-NN 6247
3 Đề tài niên luận 1, chuyên ngành Văn học (K.2012), HK II năm học 2014-2015 Thứ ba, 27 Tháng 1 2015 VH-NN 6248
4 Thông báo Về việc Sinh viên khóa 2011 làm Khoá luận Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 VH-NN 6226
5 Lịch học học kỳ 2, năm học 2014-2015 Thứ năm, 25 Tháng 12 2014 VH-NN 6292
6 Lịch thi học kỳ 1, năm học 2014-2015 Thứ tư, 17 Tháng 12 2014 VH-NN 6190
7 Chương trình đào tạo cử nhân khoa học các ngành: Văn học, Ngôn ngữ học và Hán Nôm các khóa 2012, 2013, 2014 Thứ năm, 06 Tháng 11 2014 VH-NN 6203
8 Danh sách Ban GVCN và Ban cán sự lớp năm học 2013-2014 Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 VH-NN 6212
9 Thông báo về Lịch làm niên luận của sinh viên Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014 VH-NN 6187
10 Đề tài niên luận 2, chuyên ngành: Văn học, Ngôn ngữ học và Hán Nôm K.2011-2015, HK I năm học 2014-2015 Thứ hai, 22 Tháng 9 2014 VH-NN 6273
11 Lịch học học kỳ I, năm học 2014-2015 Thứ năm, 28 Tháng 8 2014 VH-NN 6205
12 Lịch thi học kỳ hè năm học 2014 Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 VH-NN 6181
13 Lịch học hè năm học 2014 Thứ ba, 08 Tháng 7 2014 VH-NN 6184
14 Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2010-2014 hệ Cử nhân chính quy Thứ tư, 02 Tháng 7 2014 VH-NN 6181
15 Lịch thi HK 2, năm học 2013-2014 (cập nhật) Thứ sáu, 16 Tháng 5 2014 VH-NN 6175
16 Lịch học hè năm 2014 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng (dự kiến) Thứ ba, 13 Tháng 5 2014 VH-NN 6182
17 Danh sách đề tài niên luận ngành Ngôn ngữ, năm học 2013-2014 Thứ ba, 11 Tháng 2 2014 VH-NN 6203
18 Danh sách đề tài niên luận ngành Hán Nôm, năm học 2013-2014 Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 VH-NN 6167
19 Danh sách đề tài niên luận ngành Văn học khóa 2010, năm học 2013-2014 Chủ nhật, 09 Tháng 2 2014 VH-NN 6175
20 Danh sách đề tài niên luận ngành Văn học khóa 2011, năm học 2013-2014 Thứ bảy, 08 Tháng 2 2014 VH-NN 6232
21 Lịch học học kỳ 2, năm học 2013-2014 Thứ năm, 06 Tháng 2 2014 VH-NN 6158
22 Đề tài khóa luận năm 2014 Chủ nhật, 12 Tháng 1 2014 VH-NN 6148
23 Đề tài niên luận ngành Văn học khóa 2010 năm học 2013-2014 Chủ nhật, 12 Tháng 1 2014 VH-NN 6175
24 Đề tài niên luận ngành Ngôn ngữ năm học 2013-2014 Chủ nhật, 12 Tháng 1 2014 VH-NN 6149
25 Đề tài niên luận ngành Hán Nôm năm học 2013-2014 Chủ nhật, 12 Tháng 1 2014 VH-NN 6147
26 Đề tài niên luận ngành Văn học khóa 2011 năm học 2013-2014 Chủ nhật, 12 Tháng 1 2014 VH-NN 6165
27 Lịch học học kỳ 2, năm học 2013-2014 Thứ năm, 09 Tháng 1 2014 VH-NN 6159
28 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2008-2012 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6170
29 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2007-2011 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6168
30 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2006-2010 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6164
31 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2005-2009 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6158
32 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2004-2008 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6163
33 Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 2003-2007 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6168
34 Danh sách đề tài niên luận khóa 2010 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6171
35 Danh sách đề tài niên luận khóa 2009 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6171
36 Danh sách đề tài niên luận khóa 2008 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6165
37 Danh sách đề tài niên luận khóa 2007 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 VH-NN 6169
38 Thông báo về việc Sinh viên khóa 2010 làm Khoá luận Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 VH-NN 6169
39 Lịch thi HK I, năm học 2013-2014 (chính thức) Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 VH-NN 6160
40 Chương trình đào tạo tín chỉ của Khoa Văn học và Ngôn ngữ năm 2012 Thứ ba, 26 Tháng 11 2013 VH-NN 6180
41 Chương trình đào tạo tín chỉ của Khoa Văn học và Ngôn ngữ năm 2011 Thứ ba, 26 Tháng 11 2013 VH-NN 6173
42 Chương trình đào tạo tín chỉ của Khoa Văn học và Ngôn ngữ năm 2010 Thứ ba, 26 Tháng 11 2013 VH-NN 6163
43 Danh sách SV tốt nghiệp năm 2013 Thứ sáu, 20 Tháng 9 2013 VH-NN 6176
44 Danh sách SV huỷ môn học khoá 2009-2013 Thứ tư, 18 Tháng 9 2013 VH-NN 6162
45 Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp khoá 2009-2013 (tạm thời) Thứ tư, 11 Tháng 9 2013 VH-NN 6161
46 Lịch học học kỳ I, năm học 2013-2014 Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 VH-NN 6155
47 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp Trường, đề cử dự thi giải Tài năng khoa học trẻ, giải Công trình xuất sắc ĐHQG, giải cấp Thành năm 2013 Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 P. QLKH-DA 6142
48 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện (năm học 2013-2014) Thứ năm, 05 Tháng 9 2013 P. QLKH-DA 6162
49 Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp khoá 2009-2013 Thứ sáu, 30 Tháng 8 2013 VH-NN 6171
50 Lịch thi học kỳ hè năm 2013, các lớp học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng Thứ bảy, 24 Tháng 8 2013 VH-NN 6168
51 Đề tài niên luận ngành Văn học khoá 2010 Thứ sáu, 09 Tháng 8 2013 VH-NN 6173
52 Thông báo v/v Nộp lại niên luận Thứ năm, 08 Tháng 8 2013 VH-NN 6172
53 Lịch học năm học 2013-2014 Thứ năm, 08 Tháng 8 2013 VH-NN 6165
54 Kết quả bảo vệ khoá luận tốt nghiệp hệ chính quy, khoá 2009-2013 Thứ năm, 25 Tháng 7 2013 VH-NN 6159
55 Thư mời tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học dành cho sinh viên hệ chính quy, khóa 2009 – 2013 Chủ nhật, 23 Tháng 6 2013 VH-NN 6160
56 Thông báo v/v Điểm chuẩn chính thức học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2012-2013 Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 P.CTSV 6175
57 Lịch thi học kỳ II, năm học 2012-2013 Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 VH-NN 6170
58 Dự kiến môn học học kỳ hè 2013 Thứ tư, 17 Tháng 4 2013 VH-NN 6167
59 Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 Thứ bảy, 06 Tháng 4 2013 VH-NN 6171
60 Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Đại học Thứ tư, 20 Tháng 3 2013 VH-NN 6174
61 Thông báo v/v quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 P. Đào tạo 6167
62 Danh sách giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm học 2012 - 2013 Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 VH-NN 6158
63 Thông báo v/v Nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 P.CTSV 6165
64 Thông báo Phúc khảo bài thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2012-2013 Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 P. KT&ĐBCL 6171
65 Thông báo v/v Chương trình trao đổi SV ĐH NUS, Singapore học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 P. HTQT 6157
66 Thông báo v/v Chương trình học bổng "Active Leaders Development", ĐH Meiji mùa hè năm 2013 Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 P. HTQT 6160
67 Thông báo thời gian nộp đề tài NCKH sinh viên và tổ chức "Tuần lễ Khoa học Sinh viên năm 2013" Thứ năm, 31 Tháng 1 2013 P.QLKH-DA 6174
68 Thông báo v/v đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013 - 2014 Thứ năm, 24 Tháng 1 2013 P.QLKH-DA 6167
69 Đề tài niên luận ngành Ngôn ngữ khoá 2010 Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 VH-NN 6160
70 Đề tài niên luận ngành Hán Nôm khoá 2010 Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 VH-NN 6161
71 Lịch học chính thức HK 2, năm học 2012 - 2013 Thứ bảy, 12 Tháng 1 2013 VH-NN 6160
72 Danh mục khoá luận tốt nghiệp năm 2013 Thứ bảy, 05 Tháng 1 2013 VH-NN 6173
73 Danh sách sinh viên khoá 2009 - 2013 đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp Thứ bảy, 05 Tháng 1 2013 VH-NN 6153
74 Danh sách chia chuyên ngành khoá 2011 - 2015 Thứ tư, 02 Tháng 1 2013 VH-NN 6163
75 Thông báo v/v sinh viên khoá 2009 làm Khoá luận Thứ sáu, 14 Tháng 12 2012 VH-NN 6154
76 Dự kiến lịch học, giảng dạy học kỳ II, năm học 2012-2013 Thứ năm, 13 Tháng 12 2012 VH-NN 6165
77 Lịch thi học kỳ I, năm học 2012-2013 dành cho SV chính quy khóa 2009, (cơ sở Đinh Tiên Hoàng) và SV chính quy khoá 2010 (cơ sở Thủ Đức) Thứ năm, 13 Tháng 12 2012 VH-NN 6152
78 Danh sách SV nhận Học bổng khuyến khích học tập chính thức HK II, năm học 2011-2012 Thứ ba, 04 Tháng 12 2012 ĐH KHXH&NV 6159
79 Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội Thứ ba, 04 Tháng 12 2012 ĐH KHXH&NV 6154
80 Danh sách SV các khoá 2008, 2009, 2010, 2011 được nhận HB KKHT học kì II, năm học 2011-2012 Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 P.CTSV 6155
81 Thông báo v/v học bổng KKHT HK II, năm học 2011-2012 cho sinh viên Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 P.CTSV 6162
82 Danh sách SV khoá 2010 được cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm 2011-2012 Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 VH-NN 6169
83 Danh sách SV khoá 2009 được cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm 2011-2012 Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 VH-NN 6158
84 Danh sách SV khoá 2008 được cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm 2011-2012 Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 VH-NN 6170
85 Thông báo v/v Học bổng khuyến khích học tập HK 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 P.CTSV 6173
86 Danh sách sinh viên hệ chính qui khoá 2006, 2007 xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012 (tạm thời) Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 VH-NN 6164
87 Kết quả xét tốt nghiệp (tạm thời) khoá 2008 - 2012 Thứ hai, 03 Tháng 9 2012 VH-NN 6162
88 Lịch học học kỳ I, năm học 2012-2013 Thứ tư, 22 Tháng 8 2012 VH-NN 6167
89 Lịch thi học kỳ hè, năm học 2011-2012 các môn học thuộc khối kiến thức đại cương (Thi tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng) Thứ sáu, 17 Tháng 8 2012 P. ĐT 6156
90 Thông báo v/v thu bảo hiểm năm học 2012-2013, lần 1 Thứ sáu, 17 Tháng 8 2012 Trạm Y tế - ĐH KHXH&NV 6164
91 Thông báo v/v Phúc tra bài thi kết thúc học phần các môn đại cương học kỳ II năm học 2011-2012 Thứ sáu, 17 Tháng 8 2012 P. KT&ĐBCL 6170
92 Thông báo v/v thu học phí bậc ĐH hệ chính quy tập trung năm học 2012 - 2013 Thứ sáu, 17 Tháng 8 2012 P.KH-TC 6168
93 Thông báo v/v sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên tại Trung tâm ngoại ngữ của Trường Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 TB-ĐT 6164
94 Lịch thi học kỳ hè năm 2012, các lớp học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 VH-NN 6155
95 Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi môn Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 VH-NN 6164
96 Kết quả bảo vệ KLTN khoá 2008-2012 hệ chính qui Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 VH-NN 6175
97 Lịch học hè năm 2012 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng Thứ sáu, 22 Tháng 6 2012 VH-NN 6180
98 Lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp năm 2012 Thứ năm, 14 Tháng 6 2012 VH-NN 6177
99 Danh sách cơ quan báo đài gợi ý sinh viên thực tập hướng nghiệp Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 VH-NN 6237
100 Danh sách cơ quan trường học gợi ý sinh viên thực tập hướng nghiệp Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 VH-NN 6199
101 Thông báo v/v triển khai hoạt động thực tập hướng nghiệp cho SV năm thứ 3 Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 VH-NN 6166
102 Mẫu báo cáo thực tập hướng nghiệp Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 VH-NN 6246
103 Đề cương chi tiết môn học Thực tập hướng nghiệp Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 VH-NN 6203
104 Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 Thứ năm, 17 Tháng 5 2012 VH-NN 6187
105 Quyết định buộc thôi học, cảnh cáo học vụ đối với sinh viên Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 P.CTSV 6193
106 Danh sách Sv được nhận học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2011-2012 Thứ tư, 25 Tháng 4 2012 VH-NN 6163
107 Danh sách sinh viên bị tạm ngưng học tập do chưa có chứng chỉ ngoại ngữ Thứ tư, 25 Tháng 4 2012 VH-NN 6180
108 Danh mục đề tài khoá luận tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Văn học, Ngôn ngữ học và Hán Nôm các khoá từ 2005 -2008 Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 VH-NN 6178
109 Danh sách đề tài niên luận các chuyên ngành: Văn học, Ngôn ngữ học và Hán Nôm khoá 2007, 2008 Chủ nhật, 25 Tháng 3 2012 VH-NN 6162
110 Danh sách SV Khoa VH&NN đủ và chưa đủ điều kiện nhận CC Giáo dục thể chất Thứ ba, 28 Tháng 2 2012 VH-NN 6174
111 Thông báo v/v nộp hình làm chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho SV khoá 2009-2013 Thứ năm, 23 Tháng 2 2012 VH-NN 6158
112 Thông báo v/v nộp hình làm bằng tốt nghiệp năm 2012 Thứ năm, 23 Tháng 2 2012 VH-NN 6162
113 Danh sách phân ngành khóa 2010-2014 (chính thức) Thứ sáu, 10 Tháng 2 2012 VH-NN 6151
114 Lịch học HK2 năm học 2011 - 2012 Chủ nhật, 29 Tháng 1 2012 VH-NN 6163
115 Danh sách phân ngành khoá 2010-2014 của Khoa VH&NN Chủ nhật, 15 Tháng 1 2012 VH-NN 6178
116 Thông báo về việc sinh viên khoá 2008 làm khoá luận tốt nghiệp Thứ tư, 21 Tháng 12 2011 VH-NN 6375
117 Lịch học học kỳ 1, năm học 2011 - 2012 Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 VH-NN 6186
118 Thông báo về thời hạn xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 ĐHKHXHNV 6210
119 Kết quả khoá luận tốt nghiệp hệ chính quy khoá 2007 - 2011 Thứ sáu, 01 Tháng 7 2011 VH-NN 6166
120 Mẫu Thư ngỏ Thứ ba, 28 Tháng 6 2011 VH-NN 6358
121 Thông báo quy trình Thực tập hướng nghiệp Chủ nhật, 26 Tháng 6 2011 VH-NN 6183
122 Mẫu báo cáo Thực tập của sinh viên Chủ nhật, 26 Tháng 6 2011 VH-NN 6168
123 Chương trình giáo dục theo học chế tín chỉ Thứ bảy, 04 Tháng 6 2011 VH-NN 6204
124 Thông báo và các quy định về chứng chỉ tiếng Anh không chuyên Thứ sáu, 01 Tháng 4 2011 Administrator 6178
125 Thông báo về việc quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 Administrator 6178
126 Đề tài niên luận ngành Văn học khóa 2008 Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 Administrator 6227
127 Đề tài niên luận ngành Ngôn ngữ học khóa 2008 Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 Administrator 6185
128 Đề tài niên luận ngành Hán Nôm khóa 2008 Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 Administrator 6160
129 Danh sách sinh viên lớp Văn 2009B Thứ tư, 09 Tháng 3 2011 Administrator 6172
130 Danh sách sinh viên lớp Văn 2009A Thứ tư, 09 Tháng 3 2011 Administrator 6176
131 Danh sách sinh viên lớp Ngôn ngữ 2009 Thứ tư, 09 Tháng 3 2011 Administrator 6167
132 Danh sách sinh viên lớp Hán Nôm 2009 Thứ tư, 09 Tháng 3 2011 Administrator 6170
133 Thông báo v/v danh sách các lớp năm 2 Thứ tư, 09 Tháng 3 2011 Administrator 6168
134 Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2007 - 2011 Thứ tư, 26 Tháng 1 2011 Administrator 6168
135 Khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2006-2010 Thứ sáu, 05 Tháng 2 2010 Administrator 6158
136 Về việc làm khóa luận khóa 2006-2010 Thứ ba, 19 Tháng 1 2010 Administrator 6158
137 Lịch thi tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2009 Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 Administrator 6165
138 Kế hoạch giảng dạy và học tập 2009-2010 Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 Administrator 6155
139 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 Administrator 6190
140 Về việc ban hành Quy định về xây dựng chương trình giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 Administrator 6224
141 Về việc công bố Chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục bậc đại học Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 Administrator 6177
142 Về việc công bố chương trình đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ Thứ hai, 12 Tháng 10 2009 Administrator 6180
143 Đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học khóa 2003 – 2007 Thứ bảy, 04 Tháng 7 2009 Administrator 6188
144 Điểm khóa luận tốt nghiệp năm học 2008-2009 Thứ sáu, 03 Tháng 7 2009 Administrator 6181
145 Dự kiến môn học của học kỳ I (2006-2010) Thứ tư, 01 Tháng 7 2009 Administrator 6168
146 Văn 4 (2006-2010) - Dự kiến môn học của học kỳ II Thứ tư, 01 Tháng 7 2009 Administrator 6161
147 Ngành Văn học Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 Administrator 6217
148 Ngành Ngôn ngữ Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 Administrator 6183
149 Ngành Hán Nôm Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 Administrator 6206
150 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Thứ hai, 13 Tháng 4 2009 Administrator 6329
 
Trang 1 của 15

Các nhà tài trợ

                 http://www.gardenmedia.vn/kcfinder/upload/images/logoHTV.png

Thành viên trực tuyến

Hiện có 3056 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả