Khóc Thầy

In bài này

                                                                                                          Kính viếng PGS. NGND Trần Thanh Đạm!

                                                      Một đời thanh bạch, kỉ cương

                                                     Một đời ngời sáng tấm gương trồng người

                                                     Quy tiên gửi lại nụ cười

                                                     Ngàn người khóc tiễn, ngàn lời nhớ thương.

                                                                                                            Ngày 5 tháng 11 năm 2015