THƠ TƯỢNG QUẺ (Từ quẻ thứ bốn mươi mốt đến quẻ thứ bốn mươi tám)

In bài này

41. bóng núi trong hồ

quẻ tổn (hao tổn)

khi chàng nghiêng xuống cô gái

 

như bóng núi

 

người thứ ba

 

một cái bóng

 

trườn lên hồ

 

ôi kẻ lạ

 

không có hồ

 

tặng vật cho nàng óng ả

 

hồ soi bóng núi như mơ

 

(Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm)