Sông Hương Ka

In bài này

20171005

Ảnh: Ngô Thanh Minh

 

Em thả mùa trôi

xuống nước trôi

thả hương bay suốt

một chân trời

mà thương

em thả em

thong thả

em thả em

vào nguyên xứ tôi

 

Tôi thả tôi

vào nguyên xứ tôi

mà thương

em chỉ biết thương thôi

bốn mùa nghi ngút

khi em thả

xuống những mùa trôi

giọt lệ trôi…

NC