Giáo đường in bóng

In bài này

Tranh thủ được ngày phép

Đưa em đi nhà thờ

Sóng đôi cùng đếm bước

Như hồi mình còn thơ.

Giáo đường xưa in bóng

Trên nền cỏ non tơ

Nắng vàng như mật giót

Gió đi trong sương mờ.

Hàng cây đứng ơ hờ

Thả lá vàng xuống phố

Như muôn ngàn đốm lửa

Sưởi ấm ngày đầu đông.

Cao cao mãi thinh không

Tiếng chuông chiều vọng lại

Lời nguyện cầu trẻ mãi

Mong Chúa ban phước lành.

Tình yêu có màu xanh

Đất lành chim làm tổ

Người đi trong thương nhớ

Tiếng chuông chiều bình yên.