Trong vườn nai Nara

In bài này

20180429 Nhat chieu

Thu trong Vườn Nai
trời hây hây gió
nắng vờn vờn mây
rừng phong lá lẫy
chùa xưa hương vầy.

Thu trong Vườn Nai
đi trên lá đỏ
nhẹ nhàng bước nai
mình tơ thơ dại
gần ta phút này.

Thơ ta những muốn
say cùng thu muộn
reo cùng nắng mai
thơ ta những muốn
bay về Đảo Nai.

Ôi bé Alice
ôm choàng cổ nai
tuổi tên quên khuấy
ta ôm đồng thoại
vào trong phút này.

Ôm choàng cổ nai
ta say tình mới
đồng loại ta đây
ta say tình mới
ngời trong mắt này.