Bây giờ em của người ta

In bài này

Bây giờ em của người ta

Với tôi một thuở có là hư không

Chia tay em bước theo chồng

Tôi như ngựa chứng trên đồng cỏ hoang.

Hàng cây mấy độ lá vàng

Dấu chân sỏi đá ngỡ ngàng còn đau

Thời gian rồi sẽ phai màu

Cánh chim bạt gió biết đâu mà tìm.

Nặng lòng máu dội về tim

Từ trong sâu thẳm còn in dáng người

Hoàng hôn đã xuống lưng đồi

Phía xa xa ấy da trời có xanh !