Giọt mơ

In bài này

20190121 cay

(Ảnh: The Mythic Tarot Deck)

Cây ơi, đừng quên nhớ
vĩnh cửu ta quy hồi
hoa bay từ một thuở
bây giờ lại đến chơi.

Em ơi, đừng quên khóc
lệ sẽ trong veo cười
giọt mơ nào không mất
sẽ về xanh mắt thôi.

Suối ơi, đừng quên hát
âm vang với núi đồi
suối muôn đời trôi thế
vẫn ru cùng bể khơi.

Ta ơi, đừng quên bước
dẫu phôi phai chân trời
chiều đu bay chiếc lá
cho hồn đời reo vui.

Nhật Chiêu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019