Những đêm trăng không đầy

In bài này

Uống với nhau lần cuối

Rồi chúng mình chia tay

Anh đừng để men say

Thấm vào ngày ly biệt.

Đêm nay trăng lại khuyết

Một nửa khuất bên trời

Như tình mình lận đận

Hết đầy rồi lại vơi.

Đêm nay là đêm cuối

Mình xa nhau thật rồi

Làm sao mà níu được

Cho tháng ngày đừng trôi.

Nỗi buồn lại lên môi

Cả một trời bão tố

Xóa làm sao nỗi nhớ

Những đêm trăng không đầy!