Người đưa đò (chùm thơ của nhà giáo Nguyễn Khuê)

In bài này

1. Đưa đò

Nửa thế kỷ qua một chiếc đò

Việc đời sớm mặc kẻ đôi co

Bến sông đưa khách lòng thanh thản

Gác mái lâng lâng chắng chút lo.

2. Con đò

Đò là để qua sông
Lên bờ bỏ đò lại

Người qua sông đi mãi

Bén cũ chiến đò không.

3. Đò ngang

Một chiếc đò ngang mấy chục năm

Đôi bờ đưa khách vẫn âm thầm

Giờ đây ván nát đò tơi tả

Sào cắm sông trăng lặng lẽ nằm.

4. Giã từ bến sông

Ông lái đò suốt một đời chở khách

Trên sông đưa lớp lớp người qua

Chợt một hôm soi mình mặt nước

Thấy mái đầu đã tuyết sương .

Rồi một chiều từ giã bến sông

Bên bờ để lại chiếc thuyền không

Hoàng hôn tím ngát bên sông lạnh

Mây trắng trời cao thanh thản trộng...

5. Về đâu

Sẽ về Tịnh độ Di đà

Hay là vẫn chốn Ta Bà tái sinh?

Về đâu? - Duyên nghiệp minh minh

Luân hồi cõi thế lại xin đưa đò.