Sang thu

In bài này

Thế là trời đã sang thu

Xa xa có tiếng chim gù gọi nhau

Không còn xanh mướt hàng cau

Vô tình ngọn gió làm đau lá vàng.

Những lần thu mới vừa sang

Ngày đi chưa hết sương lam đã nhiều

Trăng non mới nhú bên chiều

Gió lên từ phía cánh diều đứt dây.

Đồng chiều cuống rạ hơi gầy

Dòng sông từ độ chẳng đầy phù sa

Đã lâu tôi trở lại nhà

Mưa thu sau lũy tre ngà lại rơi.