Thông báo: V/v đăng ký học phần online (hệ SĐH)

In bài này

Thông báo của phòng Sau đại học

V/v đăng ký học phần online dành cho HVCH, NCS khóa tuyển 2017, 2018 (đợt 1).

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.