Thông báo: V/v gia hạn luận văn và luận án

In bài này

Khoa Văn học

Thông báo

1. Về việc gia hạn luận án của khóa 2016 (hệ NCS)

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.

 

2. Về việc gia hạn luận văn của khóa 2017 đợt 01 và 02 (hệ Cao học)

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.