Thông báo: Khóa học Phương pháp và quy trình thực hiện luận văn, luận án

In bài này

Thông báo

V/v triển khai Khóa học Phương pháp và quy trình thực hiện luận văn, luận án

Do Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.