Thông báo: V/v tổ chức lớp Triết học môn chung SĐH cho HVCH khóa 2018-2

In bài này

Thông báo của Nhà trường

Về việc tổ chức lớp Triết học môn chung sau đại học dành cho HVCH khóa 2018-2020 (đợt 2).

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.