Thông báo: V/v ngoại ngữ không chuyên dành cho SV chính quy

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v miễn học ngoại ngữ không chuyên, xét công nhận đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ và bảo lưu điểm dành cho sinh viên chính quy.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.