Chương trình HTKHQT Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

VIỆT NAM - GIAO LƯU VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG

Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG TP.HCM

Ngày 15,16,17,18 tháng 11 năm 2016

Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Bài viết cùng tác giả

Danh mục website