Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Đào tạo Đại học hệ chính quy Dự kiến môn học của học kỳ I (2006-2010)

Dự kiến môn học của học kỳ I (2006-2010)

Email In

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP.HCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Văn học và Ngôn ngữ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BẢNG DỰ KIẾN MÔN HỌC - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2009 - 2010
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

STT

MÔN HỌC

STC

CBGD

THỜI GIAN

 

VĂN 4 (2006 - 2010):160SV, MỞ 2 LỚP

1

Thi pháp ca dao

2

GV. Nguyễn Ngọc Quang

HP1, Sáng T4 (lớp 01: tiết 1 - 3,
                      lớp 02: tiết 4 - 5)
        Sáng T6 (lớp 01: tiết 4 - 5,
                      lớp 02: tiết 1 - 3)

2

Dân ca Việt Nam

2

ThS. La Mai Thi Gia

HP1, Chiều T4, 6

3

Tiểu thuyết và tiểu thuyết VN HĐ

2

TS. Trần Thị Mai Nhân

HP1,Sáng T7, Chiều T2

4

Văn học Mỹ

2

TS. Đào Ngọc Chương

Sáng T3, 5

5

LLVH-3 (tiến trình văn học)

2

PGS. TS. Huỳnh Như Phương

HP1, Sáng T4 (lớp 01: tiết 4 - 5,
                        lớp 02: tiết 1 - 3)
         Sáng T6 (lớp 01: tiêt 1 - 3,
                        lớp 02: tiết 4 - 5)

6

Văn học so sánh

2

TS. Trần Thị Phương Phương

HP1, Sáng T7
         Chiều T2

7

Văn học VN 1945 - 1975

3

TS. Võ Văn Nhơn
ThS. Nguyễn Văn Hà

HP1, Sáng T3, 5

8

Văn học VN 1975 đến nay

2

TS. Võ Văn Nhơn
ThS. Nguyễn Văn Hà

HP2, Sáng T3,5

9

Lịch sử tư tưởng mỹ Học phương Tây

2

PGS. TS. Huỳnh Như Phương

HP2, Sáng T4, 5

NGÔN NGỮ 4 (2006 - 2010): 62 SV

 

1

Ngôn ngữ văn chương

2

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

HP1, Chiều T2

2

Hệ thống vần cái Tiếng Việt

2

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

HP1, Chiều T3

3

Văn học Phương Đông

3

GV. Phan Nhật Chiêu

HP1, Sáng T5

4

Ký hiệu học

2

TS. Nguyễn Hữu Chương

HP1, Sáng T4

5

Thành ngữ học và thành ngữ học TV

2

PGS. TS. Nguyễn Công Đức

HP1, Chiều T4

6

Ngôn ngữ học và pp g.dạy NN

2

TS. Trương Văn Vỹ

HP1, Sáng T3

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

PGS.TS Lê Trung Hoa

HP1, Sáng T6

8

PP biên tập và soạn thảo văn bản

2

TS. Lê Khắc Cường

HP1, Sáng T7

HÁN NÔM 4 (2006 - 2010): 22 SV

 

1

Đường Tống bát đại gia

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Sáng T3

2

Vă bản học Hán Nôm

2

TS. Nguyễn Đình Phức

HP1, Sáng T4

3

Từ chương học Hán Nôm

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Sáng T6

4

Tiếng Hán hiện đại 7

4

TS. Nguyễn Đình Phức

HP1, Sáng T5

5

Tiếng Hán hiện đại 8

4

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

HP1, Sáng T7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN 3 (K2007 - 2011): 170 SV, MỞ 2 LỚP

 

1

Hán Nôm

4

Lê Quang Trường
Nguyễn Đông Triều

HP1, Sáng T4(lớp 01)
         Chiều T4(lớp 02)

2

Văn học Pháp

4

TS. Nguyễn Hữu Hiếu

HP1, Sáng T4 (lớp 02)
          Chiều T4 (lớp 01)

3

Văn học Việt Nam 1900 - 1930

2

PGS.TS. Lê Giang
ThS. Phan Mạnh Hùng

HP1, Sáng T3 (lớp 01
         Chiều T3 (lớp 02)

4

Văn học Ấn Độ

2

ThS. Đào Thị Diễm Trang

HP1, Sáng T3 (lớp 02)
         Chiều T3 (lớp 01)

5

Tác phẩm văn học và thể loại văn học

4

ThS. Hồ Khánh Vân

HP1, Sáng T5 (lớp 02
         Chiều T5 (lớp 01)

6

Nguyễn Trãi - tác giả, tác phẩm

2

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

HP1, Sáng T5 (lớp 02
         Chiều T5 (lớp 01)

7

Văn học Anh

2

TS. Trần Thị Thuận

HP1, Sáng T6 (lớp 01)
         Chiều T6 (lớp 02)

8

Văn hóa Nam bộ

2

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

HP1, Sáng T6 (lớp 02)
         Chiều T6 (lớp 01)

9

Văn học Việt Nam 1930 - 1945

3

GV. Trần Ngọc Hồng
Ths. Lê Thuỵ Tường Vy

HP2, Sáng T3 (lớp 01
         Chiều T3 (lớp 02)

HÁN NÔM 3 (K2007 - 2011): 28SV. MỞ 1 LỚP

 

1

Hán Nôm

4

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Sáng T3 (lớp 03)

2

Từ chương học Hán Nôm

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Chiều T3

3

Hán văn thời Tây Sơn và thời Nguyễn

2

TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP1, Sáng T4

4

Hán văn thời Hán Tấn

3

TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP2, Sáng T4

5

Văn tự học Hán Nôm

3

TS. Nguyễn Đình Phức
TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP1, Sáng T5

6

Tin học tiếng Hoa

2

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

Hp1, Sáng T6

7

Hư từ trong Hán cổ 1

3

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Chiều T2

8

Tiếng Hán hiện đại 3

4

ThS. Lê Quang Trường

HP1, Chiều T5

9

Tiếng Hán hiện đại 4

4

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

HP1, Chiều T4

NGÔN NGỮ 3 (K2007 - 2011): 64 SV

 

1

Hán Nôm

4

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Chiều T3 (lớp 04)

2

Phương ngữ học & phương ngữ t.Việt

2

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang

HP1, Chiều T5

3

Từ Hán Việt

2

TS. Lê Đình Khẩn

HP2, Chiều T3

4

Âm vị học

2

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

HP1, Chiều T6

5

Lịch sử ngôn ngữ học: các trường phái

4

TS. Đỗ Thị Bích Lài

HP1, Sáng T4

6

Các loại hình ngôn ngữ

2

TS. Đỗ Thị Bích Lài

HP1, Chiều 6

7

Ngữ nghĩa học

2

TS. Nguyễn Hữu Chương

HP1, Chiều T4

8

Ngữ pháp văn bản

2

TS. Trân Long

HP1, Sáng T5

9

Điền dã ngôn ngữ học

2

TS. Lê Khắc Cường

HP1, Sáng T6

10

Tiếng Việt trong trường phổ thông

2

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Hp1, Sáng T3

 

 

 

TP.HCM, ngày        tháng        năm 2009

 

 

 

THAY MẶT  BCN KHOA

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

Các nhà tài trợ

 _logo_a_chau_1_1381809468.jpg

Đăng nhập

Giảng viên, nhà nghiên cứu có thể đăng nhập để gửi bài cho trang web VHNN tại đây.Thành viên trực tuyến

Hiện có 1637 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả