Dự kiến môn học của học kỳ I (2006-2010)

Email In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP.HCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Văn học và Ngôn ngữ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BẢNG DỰ KIẾN MÔN HỌC - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2009 - 2010
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

STT

MÔN HỌC

STC

CBGD

THỜI GIAN

 

VĂN 4 (2006 - 2010):160SV, MỞ 2 LỚP

1

Thi pháp ca dao

2

GV. Nguyễn Ngọc Quang

HP1, Sáng T4 (lớp 01: tiết 1 - 3,
                      lớp 02: tiết 4 - 5)
        Sáng T6 (lớp 01: tiết 4 - 5,
                      lớp 02: tiết 1 - 3)

2

Dân ca Việt Nam

2

ThS. La Mai Thi Gia

HP1, Chiều T4, 6

3

Tiểu thuyết và tiểu thuyết VN HĐ

2

TS. Trần Thị Mai Nhân

HP1,Sáng T7, Chiều T2

4

Văn học Mỹ

2

TS. Đào Ngọc Chương

Sáng T3, 5

5

LLVH-3 (tiến trình văn học)

2

PGS. TS. Huỳnh Như Phương

HP1, Sáng T4 (lớp 01: tiết 4 - 5,
                        lớp 02: tiết 1 - 3)
         Sáng T6 (lớp 01: tiêt 1 - 3,
                        lớp 02: tiết 4 - 5)

6

Văn học so sánh

2

TS. Trần Thị Phương Phương

HP1, Sáng T7
         Chiều T2

7

Văn học VN 1945 - 1975

3

TS. Võ Văn Nhơn
ThS. Nguyễn Văn Hà

HP1, Sáng T3, 5

8

Văn học VN 1975 đến nay

2

TS. Võ Văn Nhơn
ThS. Nguyễn Văn Hà

HP2, Sáng T3,5

9

Lịch sử tư tưởng mỹ Học phương Tây

2

PGS. TS. Huỳnh Như Phương

HP2, Sáng T4, 5

NGÔN NGỮ 4 (2006 - 2010): 62 SV

 

1

Ngôn ngữ văn chương

2

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

HP1, Chiều T2

2

Hệ thống vần cái Tiếng Việt

2

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

HP1, Chiều T3

3

Văn học Phương Đông

3

GV. Phan Nhật Chiêu

HP1, Sáng T5

4

Ký hiệu học

2

TS. Nguyễn Hữu Chương

HP1, Sáng T4

5

Thành ngữ học và thành ngữ học TV

2

PGS. TS. Nguyễn Công Đức

HP1, Chiều T4

6

Ngôn ngữ học và pp g.dạy NN

2

TS. Trương Văn Vỹ

HP1, Sáng T3

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

PGS.TS Lê Trung Hoa

HP1, Sáng T6

8

PP biên tập và soạn thảo văn bản

2

TS. Lê Khắc Cường

HP1, Sáng T7

HÁN NÔM 4 (2006 - 2010): 22 SV

 

1

Đường Tống bát đại gia

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Sáng T3

2

Vă bản học Hán Nôm

2

TS. Nguyễn Đình Phức

HP1, Sáng T4

3

Từ chương học Hán Nôm

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Sáng T6

4

Tiếng Hán hiện đại 7

4

TS. Nguyễn Đình Phức

HP1, Sáng T5

5

Tiếng Hán hiện đại 8

4

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

HP1, Sáng T7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN 3 (K2007 - 2011): 170 SV, MỞ 2 LỚP

 

1

Hán Nôm

4

Lê Quang Trường
Nguyễn Đông Triều

HP1, Sáng T4(lớp 01)
         Chiều T4(lớp 02)

2

Văn học Pháp

4

TS. Nguyễn Hữu Hiếu

HP1, Sáng T4 (lớp 02)
          Chiều T4 (lớp 01)

3

Văn học Việt Nam 1900 - 1930

2

PGS.TS. Lê Giang
ThS. Phan Mạnh Hùng

HP1, Sáng T3 (lớp 01
         Chiều T3 (lớp 02)

4

Văn học Ấn Độ

2

ThS. Đào Thị Diễm Trang

HP1, Sáng T3 (lớp 02)
         Chiều T3 (lớp 01)

5

Tác phẩm văn học và thể loại văn học

4

ThS. Hồ Khánh Vân

HP1, Sáng T5 (lớp 02
         Chiều T5 (lớp 01)

6

Nguyễn Trãi - tác giả, tác phẩm

2

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

HP1, Sáng T5 (lớp 02
         Chiều T5 (lớp 01)

7

Văn học Anh

2

TS. Trần Thị Thuận

HP1, Sáng T6 (lớp 01)
         Chiều T6 (lớp 02)

8

Văn hóa Nam bộ

2

PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết

HP1, Sáng T6 (lớp 02)
         Chiều T6 (lớp 01)

9

Văn học Việt Nam 1930 - 1945

3

GV. Trần Ngọc Hồng
Ths. Lê Thuỵ Tường Vy

HP2, Sáng T3 (lớp 01
         Chiều T3 (lớp 02)

HÁN NÔM 3 (K2007 - 2011): 28SV. MỞ 1 LỚP

 

1

Hán Nôm

4

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Sáng T3 (lớp 03)

2

Từ chương học Hán Nôm

2

TS. Đoàn Ánh Loan

HP1, Chiều T3

3

Hán văn thời Tây Sơn và thời Nguyễn

2

TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP1, Sáng T4

4

Hán văn thời Hán Tấn

3

TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP2, Sáng T4

5

Văn tự học Hán Nôm

3

TS. Nguyễn Đình Phức
TS. Nguyễn Ngọc Quận

HP1, Sáng T5

6

Tin học tiếng Hoa

2

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

Hp1, Sáng T6

7

Hư từ trong Hán cổ 1

3

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Chiều T2

8

Tiếng Hán hiện đại 3

4

ThS. Lê Quang Trường

HP1, Chiều T5

9

Tiếng Hán hiện đại 4

4

GV. Vũ Thị Thanh Trâm

HP1, Chiều T4

NGÔN NGỮ 3 (K2007 - 2011): 64 SV

 

1

Hán Nôm

4

ThS. Nguyễn Văn Hoài

HP1, Chiều T3 (lớp 04)

2

Phương ngữ học & phương ngữ t.Việt

2

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lang

HP1, Chiều T5

3

Từ Hán Việt

2

TS. Lê Đình Khẩn

HP2, Chiều T3

4

Âm vị học

2

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

HP1, Chiều T6

5

Lịch sử ngôn ngữ học: các trường phái

4

TS. Đỗ Thị Bích Lài

HP1, Sáng T4

6

Các loại hình ngôn ngữ

2

TS. Đỗ Thị Bích Lài

HP1, Chiều 6

7

Ngữ nghĩa học

2

TS. Nguyễn Hữu Chương

HP1, Chiều T4

8

Ngữ pháp văn bản

2

TS. Trân Long

HP1, Sáng T5

9

Điền dã ngôn ngữ học

2

TS. Lê Khắc Cường

HP1, Sáng T6

10

Tiếng Việt trong trường phổ thông

2

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Hp1, Sáng T3

 

 

 

TP.HCM, ngày        tháng        năm 2009

 

 

 

THAY MẶT  BCN KHOA

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 01 Tháng 7 2009 06:52 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 6210 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả