Thông báo

Thông tin truy cập

48749657
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7091
8174
48749657

  • Lưu Quang Vũ - những lựa chọn nghệ thuật

    Trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mình, Lưu Quang Vũ luôn hiện diện ở vị trí đầu tiên, hàng thứ nhất, cánh chim bay đơn, trước khi trở thành cái trang giấy kỳ lạ, trang-không/chưa-trang, tranggiữa-hai-trang, trong “cuốn sách xếp lầm trang” “rối bời” như lời thơ của ông. Ảnh: internet Thuở ban sơ, người ta biết tới ông cũng đủ ở những cái viết, thơ của Hương cây (in chung với Bằng Việt, Nxb. Văn học, 1968); truyện của Một vùng mặt trận (in chung với Thế Long, Nxb. Phụ nữ, 1980), Người kép đóng hổ (Nxb. Hà

    Xem chi tiết
  • 1

Danh mục website