Lê Quang Trường, PGS (2017), TS (2012, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Khoa; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc. Lĩnh vực chuyên môn: Hán Nôm, Văn học trung đại Việt Nam và văn học Trung Quốc cổ trung đại. Các sách đã xuất bản: Tam tự kinh (2005, dịch và chú giải bản chú của Ngô Mông), Lý Thương Ẩn, lan trong rừng vắng (2008, biên khảo, dịch thuật), đồng dịch giả, tác giả các sách Thi phẩm tập bình (2009, dịch chú Thi phẩm của Chung Vinh và các lời bình), Giáo trình Hán văn thời Lý – Trần (2015), Giáo trình văn tự học chữ Hán (2015), Thơ Nguyễn Hành (2017, hiệu đính, dịch thuật), Việt Nam – giao lưu văn hoá tư tưởng phương Đông (2017, đồng chủ biên), Phan Thanh Giản, trăm năm nhìn lại (2017, tuyển chọn, biên tập), Phật giáo và văn học Bình Định (2018, đồng chủ biên), Thơ Nguyễn Đề tuyển (2019)... Có các bài viết nghiên cứu về Hán Nôm, văn học Hán Nôm Nam Bộ đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế: Nghiên cứu Văn học, Hán Nôm, Thông báo Hán Nôm học, Đại học Sài Gòn, Văn hoá & Du lịch, Xưa & Nay, The World of Chinese Language and Literature國文天地, Journal of Chinese Cultural Studies華人文化研究... Năm 2011, 2012 tham gia chương trình nghiên cứu giảng dạy tiếng Hoa do học viện Văn Tảo, Đài Loan tổ chức tại Đài Loan và Đà Nẵng. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Quận, TS (2006, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Hán Nôm. Các hướng nghiên cứu: Văn học Hán Nôm Việt Nam, Tư tưởng Trung Quốc, Chữ Nôm Nam Bộ… Ông là đồng tác giả sách Cao Bá Quát toàn tập (2 tập), Giáo trình Hán văn thời Lý - Trần, ông có một số bài viết về văn học cổ Việt Nam đăng trên tạp chí Ngôn ngữ, Thông báo Hán Nôm học, Nghiên cứu Hán Nôm, Đại học Sài Gòn, Tập san KHXH và NV, Xưa và Nay, Khoa học Xã hội TP. HCM… E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đông Triều, TS (2017, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Hán Nôm; Trưởng Bộ môn; hướng nghiên cứu: Các thể loại văn bản Hán Nôm, Nho Phật Đạo, Hán văn Tiên Tần, Lịch sử chữ Nôm, Văn tế Hán Nôm. Có một số bài nghiên cứu trong các sách: Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh; Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bình luận văn học, Nam bộ đất và người, Những vấn đề ngữ văn Nam Bộ... Đồng tác giả các sách: Hán văn Lý Trần, Tìm trong di sản văn hoá phương Nam, Theo dấu người xưa, Vườn xưa dạo bước. Có một số bài viết về ngôn ngữ và văn học-văn hoá Hán Nôm đăng trên tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Hán Nôm, KHXH vùng Nam bộ, ĐH Sài Gòn, tạp chí ĐH Quy Nhơn, Văn hoá và du lịch, tập san KHXH và NV, Xưa & Nay, Hoa nhân văn hoá nghiên cứu (Đài Loan).... Năm 2017 tham dự hội thảo về Nho giáo tổ chức tại Trường Đại học sư phạm Khúc Phụ (Sơn Đông, Trung Quốc).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Hoài, ThS (1998, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội), Trưởng Phòng Nghiên cứu Hán Nôm; chuyên môn: Ngữ văn Hán Nôm, Văn học cổ Việt Nam và Trung Quốc (chuyên sâu về Văn học thông tục). Có một số bài đăng trên tạp chí Hán Nôm, Nghiên cứu văn học, Bình luận văn học…, kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước. Năm 2017 tham dự hội thảo về Nho giáo tổ chức tại Trường Đại học sư phạm Khúc Phụ (Sơn Đông, Trung Quốc). Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Văn học Việt Nam tại trường ĐHKHXH và NV TP.HCM. 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Thị Thanh Trâm, TS (2019, Trường Đại học Quốc lập Thành Công/ Cheng Kung, Đài Loan), chuyên ngành Hán Nôm, Văn học cổ Trung Quốc. Có một số bài viết về văn học, văn hoá Việt Nam, Trung Quốc trên tạp chí Nghiên cứu Văn học, Bình luận văn học, sách Huyền thoại và Văn học...

Năm 2007, tham gia chương trình tu nghiệp Hán ngữ tại trường Đại học Bình Đông, Đài Loan với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan. 

Năm 2010-2019: nghiên cứu sinh tại trường ĐH Quốc lập Thành Công (Đài Loan) với học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan, học bổng của Trường ĐH Quốc lập Thành Công (Đài Loan).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hannom

HÁN NÔM

Trước năm 1954, tại Hà Nội, người Pháp cho thành lập một số trường đại học, trong đó có trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Trường này bấy giờ chỉ đào tạo và cấp bằng Cử nhân Văn chương. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp ký kiệp định Genève...

Danh mục website