Học vị: Cử nhân
Lĩnh vực chuyên môn: Lý luận và phê bình văn học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Cử Nhân
Chức vụ: Chuyên viên – Thư ký Khoa –Trợ lý CTSV – Cán bộ chuyên trách ĐBCL
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ  
Chức vụ:
Trợ lí đào tạo, cố vấn học tập
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ  
Chức vụ:
Nghiên cứu viên
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sỹ
Chức vụ:
Trợ ly1 Sau đại học – Khoa Văn học
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin truy cập

42547713
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
9850
12027
42547713

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website