Nguyễn Thị Mỹ Diễm

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ DIỄM

2. Năm sinh: 1982        

3. Giới tính: Nữ  

4. Nơi đang công tác: 

TrườngTrường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

KhoaKhoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Chuyên viên Sau đại học

5. Học vị: Thạc sĩ      năm đạt: 2011

6. Liên lạc:

TT

Nội dung

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1

2

Điện thoại/ fax

083. 8243326 ext 146


3

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mydiem1510@gmail.com

4

Website

http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

7. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Anh

x

x

x

 

x

8. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Năm 2005 -2007

Trung tâm nghiên cứu Phát triển xã hội và Giảm nghèo – Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Nghiên cứu viên – Thư ký

Năm 2008 đến nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Chuyên viên Sau đại học

9. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2000 - 2004

Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Xã hội học

Tìm hiểu định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT ở TP. HCM hiện nay

Cao học

2006 - 2009

Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Xã hội học

Nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên TP. HCM với vấn đề môi trường

Nghiên cứu sinh

2014 - 2017

 Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

Văn hoá học

Văn hoá ứng xử học đường ở trường THPT trên địa bàn TPHCM

II. NGHIÊN CỨU

 Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

         +  Lĩnh vực chuyên môn:  Xã hội học;

         +  Hướng nghiên cứu: Môi trường và văn hoá.

 

                                        TP.HCM, ngày 10  tháng 08 năm 2014

                              Người khai

                           (ký tên)

                           Nguyễn Thị Mỹ Diễm

 

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929