Nguyễn Thị Tâm

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:  Nguyễn Thị Tâm

2. Sinh năm: 20/04/1984

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: Cử Nhân                             Năm: 2008

5. Danh hiệu: Lao động tiên tiến, Giấy khen cấp Trường

6. Chức vụ hiện nay: Chuyên viên – Thư ký Khoa –Trợ lý CTSV – Cán bộ chuyên trách ĐBCL

7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo:  Đại học (2003-2007), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM, chuyên ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

- Từ tháng 9/2002 – 15/3/2011 – nhân viên Phòng Quản trị - Thiết bị;

- Từ 15/3/2011 đến nay làm việc tại Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM.

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn:  Lưu trữ - Quản trị văn phòng

14. Các sách đã xuất bản:

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

 17. Các giải thưởng đã nhận:

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929