Nguyễn Thị Tâm

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÂM

2. Ngày sinh:     20/04/1984    3. Nam/nữ: Nữ

4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:  Chuyên viên – Thư ký Khoa -QLSV

6. Học vị:        Cử Nhân        năm đạt: 2008

7. Liên lạc:

TT

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

Địa chỉ: 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, F. Bến Nghé Q.I, Tp.HCM

2

Điện thoại/ fax

DĐ: 0906.805.9290906.805.929

38293828-146

3

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Website

Khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

9. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Tháng 9/2002-15/3/2011

Phòng Quản trị - Thiết bị

Nhân viên

Tháng 15/3/2011

Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chuyên viên (Thư ký Khoa VH&NN)

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

2003 - 2007

Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

 

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929