Phan Nguyễn Kiến Nam

                    ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                           LÝ LỊCH KHOA HỌC

phan nguyen kien nam

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHAN NGUYỄN KIẾN NAM

2. Ngày sinh13/12/1989                                  3. Nam/nữ: Nam                                        

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện:   Đại học KHXH & NV TP.HCM

Phòng/ Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn:  Hán Nôm, Phòng Nghiên cứu Tư liệu Hán Nôm

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Nghiên cứu viên

5. Học vị:           Thạc sĩ                     năm đạt: 2014

6. Học hàm:                                        năm phong:

7. Liên lạc:

TT   Cơ quan
1 Địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng , Q1
2 Điện thoại/ fax 38293828- Ext: 146
3 Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Website  

 

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2013-nay Phòng Nghiên cứu Tư liệu Hán Nôm, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH & NV- ĐHQG TP.HCM Nghiên cứu viên

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 2007-2011 ĐHKHXH&NV Hán Nôm Phiên âm và chú thích Hảo cầu tân truyện
Thạc sĩ 2012-2014 ĐHKHXH&NV Văn học Việt Nam Thơ đi sứ thế kỷ XVI - XVII: Diện mạo và Giá trị

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Hán Nôm

-          Chuyên ngành: Văn học Việt Nam, Hán Nôm

-          Chuyên môn: Văn học cổ điển Việt Nam, Hán Nôm

            Hướng nghiên cứu: Văn học trung đại Việt Nam

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
             
 1. 3.Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
 • Hướng dẫn cao học (3 năm gần đây)
STT Họ và tên Tên luận văn thạc sĩ Ngành Khóa Năm bảo vệ
           
 • Hướng dẫn nghiên cứu sinh
STT Họ và tên Tên luận án tiến sĩ Ngành Khóa Năm bảo vệ
           

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
             

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
         

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước (5 năm gần đây)

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Phan Nguyễn Kiến Nam, Thiên nhiên và con người qua ngòi bút của Đào Công Chánh trong Bắc sứ thi tập, Tạp chí Văn hóa du lịch, 73, 2014   1879-3720  

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
       

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
       

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 2015 Đại học ngoại ngữ Văn Tảo, Cao Hùng, Đài Loan Nhận học bổng tiến tu Tiếng Hoa
 

TP.HCM, ngày  1  tháng 6  năm 2016

Người khai

(ký tên)

PHAN NGUYỄN KIẾN NAM

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929