Trần Thị Thúy An

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

            

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY AN

2. Ngày sinh: 10/ 7/ 1989

3. Nơi sinh: Tịnh Đông – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ: Giảng viên

6. Học vị: Thạc sĩ                năm đạt: 2014

7. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828

Fax: 08.38221903

 
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website    

8. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 11/2011-12/2014 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM Chuyên viên
Từ 12/2014 đến nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM Giảng viên
Từ … đến …    

9. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Cao đẳng … - …      
Đại học 9/2007… - 9/2011 … Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM Ngôn ngữ học Đặc điểm địa danh Quảng Ngãi
Thạc sỹ 11/2011 - 2014 Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM Ngôn ngữ học Hệ thống ngữ âm thổ ngữ Lý Sơn (Quảng Ngãi)
Tiến sỹ … - …      

10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Ngữ văn

-       Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

-       Chuyên môn: Ngữ âm học

 • Hướng nghiên cứu:

-          Phương ngữ học

-          Danh học

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Ngôn ngữ báo chí tiếng Việt ở TP Hồ Chí Minh: hiện trạng và các xu hướng biến đổi trong bối cảnh đa truyền thông hiện nay ĐHQG 2012-2014   Thành viên    
2              
             

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Trần Thị Thúy An, Hệ thống vần cái trong thổ ngữ Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tập san Khoa học xã hội và Nhân văn, số 60, tr.115-121 2013      
2 Trần Thị Thúy An, Vài đặc điểm thổ ngữ Lý Sơn (Quảng Ngãi), Ngôn ngữ và Đời sống, số 4, tr. 49-53 2015   0868-3409  
         

2. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Trần Thị Thúy An (1/2), Quy định chính tả của một số báo và việc áp dụng những quy định đó vào thực tiễn báo chí, Hội thảo khoa học quốc gia: Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, TP HCM tháng 12/ 2012, Đại học Sài Gòn.   2013  
2 Trần Thị Thúy An, Từ ngữ thể hiện nỗi nhớ trong Truyện Kiều, Hội thảo khoa học quốc gia: 250 năm năm sinh Nguyễn Du, 12/2015, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP HCM.   2015  
         

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

                                                                             

                                    

 

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929